Leverantör – du levererar produkter och tjänster på ramavtalet

Stora som små företag kan bli leverantörer på våra ramavtal och få offentlig sektor som kund. Som ramavtalsleverantör når du ut till alla Sveriges 290 kommuner, 21 regioner och kommunala bolag.

industriarbete

Vi upphandlar årligen för upp till 7 miljarder kronor. Upphandlingarna som rör allt från entrémattor, fordon, barnvaccin, bemanningstjänster, programvaror, lekmaterial till bostadshus blir färdiga ramavtal för våra kunder.

Upphandlingarna är på nationell nivå men ofta indelade i olika geografiska distrikt. Det ger även dig som mindre företag möjlighet att konkurrera om affärerna.

Håll dig uppdaterad om våra upphandlingar

Förutom våra befintliga ramavtal utökar vi löpande vårt utbud med nya upphandlingar. Upphandlingarna omfattar ett brett spektra av produkter och tjänster som du kan lämna anbud på.