Avropa och beställa genom förnyad konkurrensutsättning

Förnyad konkurrensutsättning, FKU, är en inbjudan till samtliga av ramavtalets leverantörer att lämna anbud enligt ramavtalets villkor och konkurrera på nytt.

Målsnöre Förnyad konkurrenssättning

Den förnyade konkurrensutsättningen blir en miniupphandling som möjliggör en bättre affär för dig som beställare. Du tecknar avtal med och beställer av den leverantör som bäst uppfyller dina krav.

Så gör du din förnyade konkurrensutsättning:

  1. Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!
  2. Använd ramavtalets stöddokument som vägledning.
  3. När du gör din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.
  4. Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.
  5. Frångå inte villkoren. Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.
  6. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till samtliga av leverantörerna på ramavtalet. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.
  7. De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.
  8. När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.
  9. Då avtalsspärren löpt ut tecknar du kontrakt med vinnande leverantör, på vissa ramavtal finns kontraktsmall bland stöddokumenten.

Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

Hjälp med förnyad konkurrensutsättning?

Behöver du som beställare stöd vid din förnyade konkurrensutsättning, vänd dig till upphandlingsavdelningen eller upphandlingsansvarig i din organisation. Du kan även fråga oss på SKL Kommentus. Vi har flera möjligheter till hjälp med förnyad konkurrensutsättning, mejla din förfrågan till Kundsupport.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar