Beställare – du avropar och handlar på ramavtalen

Du som vill köpa produkter eller tjänster på våra ramavtal är beställare. Behöver till exempel din förskola beställa nytt lekmaterial ska du först kontrollera att er kommun är avropsberättigad på just det avtalet. Använda ett ramavtal utan att vara avropsberättigad är inte tillåtet.

Kundvagn För beställare

Bli avropsberättigad och kunna nyttja våra ramavtal kräver två saker:

  1. Serviceavgiften för det år som upphandlingen annonserades (innan det blev ett färdigt ramavtal) ska vara betald
  2. Avropsanmälan ska vara gjord på det specifika ramavtalet

Ansvaret för att betala serviceavgiften och göra avropsanmälan ligger oftast på upphandlingsansvarig eller någon annan utsedd i kommunförvaltningen, landstinget, regionen eller bolaget som du tillhör. Denna person kan även avsäga sig rätten till ett ramavtal genom avstegsanmälan.

Så tar du reda på om ni får använda ramavtalet

Det finns flera sätt att få svar på frågan om ni är avropsberättigade

  • Kontakta upphandlingsansvarig hos dig direkt och fråga
  • Titta under fliken "Är jag avropsberättigad" på ramavtalets sida på vår webbplats
  • E-posta vår kundsupport: ski-kundsupport@sklkommentus.se eller ring 08 525 029 96 så hjälper vi dig

Avropa och beställ enligt instruktionerna

När du vet att ni är avropsberättigade avropar och beställer du enligt instruktionerna på ramavtalets egen sida. Där hittar du även stöddokument som vägledning.

Olika sätt att handla på ramavtalen

Hur du avropar och beställer varor eller tjänster ser olika ut. De vanligaste sätten (avropsförfaranden) är rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar