Vi är din samarbetspartner i vardagen!

SKL Kommentus Inköpscentral vill inte bara producera ramavtal – vi vill mer än så. Vårt mål är att vara din bästa samarbetspartner och därigenom göra din vardag enklare.

Handslag Samarbetspartner

Samarbetet gör det enklare att uppfylla dina strategiska mål, ger enklare tillgång till nya arbetssätt och metoder, möter enklare dina uppdragsgivares behov samt gör det enklare att fokusera på egna upphandlingar då du använder våra ramavtal och tjänster.

Ramavtalet ser vi därför som en del av något större och som ett medel till något annat. Vi vill vara din självklara samarbetspartner när det gäller inköp och välkomnar diskussioner om försörjning, planering, prisbilden på elektricitet eller om DIS kan vara en lämplig upphandlingsform.

Kunskap med kunden i fokus

För oss handlar det om att ständigt skaffa mer kunskap - om det vi upphandlar idag, imorgon samt på vilka sätt detta kan göras på bästa sätt.

Med fokus på att skapa mer kundnytta har vi gjort stora satsningar inom kategoristyrning, systematiska uppföljningar, kundsupport, DIS, hållbarhet, strategiska samarbeten, leverantörsdialoger och partnerskap.

Samarbete ger kund- och branschförståelse

Det allra viktigaste är att förstå dina behov som kund plus branscherna där våra leverantörer och potentiella anbudsgivare verkar. Ett nära samarbete oss emellan är självklart – hur ska vi annars veta?

För att få svar på de stora frågorna har vi även örat mot marken. Hur ser samhällsutvecklingen ut och hur påverkar det offentlig sektor? Vad händer inom olika leverantörsområden? Vilken inverkan har eventuella förändringar på ramavtalens produkter och tjänster?

Du får våra tjänster att utvecklas

Med ambitionen att möta dina framtida utmaningar utvecklas våra arbetssätt och tjänster. Synpunkter och önskemål från alla vi samverkar med fångas upp i upphandlingsplanen. Allt vi lär på vägen leder till förbättringar, så fortsätt lära oss.

Med det kretsloppet blir vi samarbetspartners i vardagen. Hoppas du vill fortsätta denna kunskapsresa tillsammans med oss!