Upphandlingsrätt

Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt. Vi kan företräda er i förvaltningsdomstol vid överprövningar eller vid andra upphandlingsrättsliga processer.

Vi har omfattande erfarenhet av att stötta offentlig sektor med juridisk rådgivning i frågor som avser offentlig upphandling. Med förståelse för affärsmässiga och juridiska avvägningar bistår våra konsulter med kvalificerat stöd för att hantera komplexa juridiska frågeställningar och rättsliga processer inom upphandlingsområdet.

Du kan få hjälp med exempelvis:

  • stöd eller rättslig företrädare vid process i förvaltningsdomstol
  • rättsutredning vid val av upphandlingsförfarande
  • rådgivning vid sekretessprövning och upprättande av sekretessbeslut
  • rättsutredning av interna kontrakt
  • för- och nackdelar med hyra vs tjänstekoncession
  • stöd eller ombud vid Konkurrensverkets tillsynsärenden
  • kvalitetssäkring av upphandlingsdokument

Ombud vid överprövning och rättsliga processer

Vi erbjuder kompetenta konsulter, med omfattande erfarenhet av att vara stöd eller ombud i förvaltningsdomstol genom hela domstolsprocessen. Uppdrag kan avse stöd vid överprövning av upphandling och andra upphandlingsrättsliga processer såsom överklagade sekretessbeslut, ansökan om upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar med mera.

Vi arbetar i nära samverkan med dig som uppdragsgivare med målsättningen att ge tydliga råd och raka svar på dina frågor.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet från arbete från exemempelvis förvaltningsdomstol, statlig myndighet, kommun, landsting samt tillsynsmyndighet och sakområdeskunskap inom flera upphandlingsområden.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar