Elenergi

Våra ramavtal för elenergi vänder sig till dig som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration under kontraktstiden. Med avtalen kan du vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns också olika miljöprodukter att välja som tillägg.

Vi kan dessutom erbjuda Elenergi 2017 där köp sker i ett dynamiskt inköpssystem - DIS. Läs mer här

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

2017-02-03 till 2021-02-02

Ramavtalet Elenergi 2016 (statliga myndigheter) vänder sig till de statliga myndigheter som i förhand valt att använda ramavtalet.

Ramavtalet Elenergi 2016 (statliga myndigheter) omfattar

 • Fysisk leverans av elenergi
 • Möjlighet till fast prissättning genom olika prismodeller
 • Möjlighet att välja el från förnybara energikällor eller Bra Miljöval/motsvarande

Vår ambition är att ha ett ramavtal på elenergi som möter behov och önskemål bland annat på kostnadsmodell och kontraktslängd.

Flexibelt avtal

Ramavtalet är flexibelt - från beslut om avrop till tilldelning tar det cirka två veckor. Det innebär att du som sitter i ett annat elleveransavtal redan nu kan göra avropsanmälan. På så sätt prissäkrar du dina leveranser efter att det befintliga avtalet löpt ut.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Få hjälp med din förnyade konkurrensutsättning

  För det här ramavtalet gäller förnyad konkurrensutsättning. Vill du, erbjuder SKL Kommentus Inköpscentral att göra den åt dig.
 4. Titta i stöddokumenten

  Under fliken Stöddokument finns avropsstödet med omfattande information om hanteringen samt de andra dokumenten du behöver fylla i.

 5. Fyll i blankett och samla ihop bilagor

  Den förnyade konkurrensutsättningen baseras på de underlag du skickar oss. Fyll i och underteckna blanketten Underlag för förnyad konkurrensutsättning samt bifoga bilagor som går att få från respektive nätbolag eller nuvarande elleverantör:

  • Anläggningsförteckning
  • Förbrukningsprofil (total volym månadsfördelad och uppdelad på hög- och låglast)
  • Total volym fördelad på schablon- respektive timmätt
 6. Skicka in underlagen

  Den ifyllda blanketten samt bilagor i excelformat skickas via e-post till jan.jaderberg@sklkommentus.se.

 7. Vill du göra din förnyade konkurrensutsättning själv

  Läs mer under Avropsmodell 3 – förnyad konkurrensutsättning.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information oktober 2017: E.ON har bytt namn

E.ON Försäljning Sverige AB som är avtalsleverantör på Elenergi 2014, Elenergi 2016 och Elenergi 2016 (statliga myndigheter) har bytt namn. Från och med nu heter man E.ON Energilösningar AB, organisationsnumret är dock samma som tidigare.

Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet saknar centralt upphandlat ramavtal för elenergi. Flera statliga myndigheter har därför hört av sig till SKI och önskat använda våra avtal. Därför erbjuder vi nu Elenergi 2016 (statliga myndigheter).