Utskriftstjänster

Ramavtalet Utskriftstjänster vänder sig till dig som har behov av att skicka ut brevförsändelser och fakturor, såväl postalt som digitalt. Hela hanteringen samlas hos en leverantör och spar resurser, tid och miljö.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Utskriftstjänster 2014-3

2017-01-16 till 2021-01-15

Detta avtal kommer att ersättas av det nya avtalet Digitala och fysiska utskickstjänster 2019 som beräknas starta 2020-12-15.

Kommuner och regioner använder olika ekonomisystem. Vissa får betalt genom autogiro, andra skickar elektroniska fakturor eller pappersfakturor. Dock finns ett gemensamt behov: att skicka information i olika format. Utskriftstjänster 2014-3 ger möjlighet att anpassa avropen till din organisations specifika behov och systemkrav. Via ramavtalet erbjuds konkurrenskraftiga priser för tjänsterna Utskriftstjänster och Mina meddelanden.

i
Maj 2018: OpusCapita byter namn till Posti Messaging. Läs mer under fliken Historik och viktiga händelser.

Ramavtalet Utskriftstjänster 2014-3 omfattar

Utskriftstjänster (pappersutskrifter)

Leverantören tar emot dina filer och ombesörjer utskrift, kuvertering, sortering och distribution av försändelser i pappersform. Såväl traditionella fakturor som e-, Sve- och ePostfakturor kan hanteras.

Mina Meddelanden

Med denna tjänst kan du genom leverantören skicka digital post till privatpersoner och företag. Leverantören förmedlar informationen via Mina Meddelanden som är Skatteverkets infrastruktur för digitala försändelser. Mottagaren får posten säkert och samlat i en digital brevlåda som kan öppnas och läsas oberoende av tid och plats.

Avtalet omfattar inte fakturaskanning, tryckeritjänster och lagerhållning av trycksaker.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsät

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information maj 2018: OpusCapita AB byter namn till Posti Messaging AB

Den del av OpusCapita som är ramavtalsleverantör på Utskriftstjänster och Mina meddelanden byter från 1 maj 2018 namn och heter numera Posti Messaging AB. Samtliga avropsdokument är uppdaterade med den nya informationen.

Företagsuppgifter och e-postadresser uppdateras i Tendsign så snart namnändringen finns registrerad hos Bolagsverket.

2017: Information om Mina meddelanden

SKI har ställt krav på leverantören enligt Skatteverkets alternativ som innebär att både förmedlingstjänst och kanalväxel läggs ut på en extern förmedlare. Leverantören har byggt och driftsatt kanalväxeln och tar hand om både digitala och fysiska pappersutskrifter.