Artiklar om LOU

 • Concept 1, Diplomerad upphandlare

  Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

  Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • Concept 2, Certifierad upphandlare

  Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

 • Om våra upphandlingskonsulttjänster

  Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet inom alla upphandlingsområden.

 • Kalender seminarium och utbildning

  Kalender för våra utbildningar och andra aktiviteter.

 • Anlita en upphandlingskonsult

  Vill du anlita en av våra konsulter för ett uppdrag? Du kan exempelvis få stöd med att ta fram en komplett upphandlingsdokumentation, sätta en affärs- och upphandlingsstrategi, få hjälp med en överprövning, påbörja en avtalsuppföljning och mycket mer.

  Vill du veta mer, kontakta oss per telefon eller via mejl, alternativt fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig inom kort.

 • Avropa och beställa genom förnyad konkurrensutsättning

  Målsnöre Förnyad konkurrenssättning

  Förnyad konkurrensutsättning, FKU, är en inbjudan till samtliga av ramavtalets leverantörer att lämna anbud enligt ramavtalets villkor och konkurrera på nytt.

 • Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU

  Är du ny i offentlig verksamhet och ska göra din första offentliga upphandling eller delta kravställandet i en upphandling? Den här komprimerade tvådagarskursen ger dig en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling. Den ger dig också en förståelse för hur du ska ställa relevanta krav och förhålla dig till leverantörerna på marknaden.

  Det enda du som deltagare behöver för att genomföra webbkursen är internetuppkoppling för att kunna logga in dig i kursverktyget samt en enhet (smartphone, läsplatta eller dator). Du guidas av upphandlingskonsulten Klara Diskay från kursens start till kursens slut. För att du så aktivt som möjligt ska lära dig kursinnehållet består kurserna av videos, texter, bilder, skärminspelningar, nedladdningsbara filer samt övningsuppgifter.

  Kursskaparna är Klara Diskay och Lotta Olsson, upphandlingskonsulter på AffärsConcept.

  Du lär dig:

  • syftet med reglerna och vilka som ska följa lagstiftningen
  • tröskelvärden, upphandlingsförfaranden och gällande tidsfrister
  • förfrågningsunderlagets uppbyggnad med tydlig struktur
  • krav på upphandlingsföremålet och på leverantörer samt metoder och angreppssätt vid kravställning
  • utvärdering av anbud, lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt - vilken modell är bäst och ger högst kvalitet
  • rättsmedel
  • offentlighet och sekretess

  Utbildningen vänder sig till dig som:

  • inte har arbetat med upphandling tidigare
  • behöver en uppdatering av dina kunskaper om reglerna
  • är ny inom offentlig upphandling och som kommer att skriva eller medverka vid utformning av upphandlingsdokument
  • behöver nödvändiga och grundläggande kunskaper om Lagen om offentlig upphandling, LOU, och förståelse för hur en upphandling kan genomföras på ett korrekt och affärsmässigt sätt.
  • behöver kunna förstå de olika delarna av ett förfrågningsunderlag när du ska utforma krav eller medverka när andra gör det.

  Efter köpet har du tillgång till kursen i 6 månader framåt.

  Kampanjpris: 3995kr
  (Ordinarie pris 4995kr)

 • Upphandlingsrätt

  Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt. Vi kan företräda er i förvaltningsdomstol vid överprövningar eller vid andra upphandlingsrättsliga processer.

 • Åsa Edman invald i regeringens expertgrupp

  Regeringen påbörjar nu en utredning av de nationella reglerna för upphandling och överprövning, alltså av de regler som inte styrs av några EU-direktiv. Åsa Edman från SKL Kommentus är en av experterna som deltar i arbetet.

 • Affärsrådgivning och timbank

  Lätt att köpa - lätt att använda!
  Behöver du kvalificerad rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor? Vi kan hjälpa dig med förstudie, utvärdering av anbud, avtalsuppföljning med mera.

 • LOU-direktivets direkta och indirekta effekt under mellantiden

  Vi har nu gått in i den så kallade mellantiden, alltså tiden mellan den dag då de nya upphandlingsdirektiven skulle vara genomförda i svensk rätt till den dag då de faktiskt genomförts. Vi ser att det nya LOU-direktivet innehåller både möjligheter och skyldigheter för oss och andra upphandlande myndigheter.

 • Effektiva utvärderingsmodeller

  För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag

  På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • Juridik hos SKL Kommentus

  SKL Kommentus jurister arbetar för att ta tillvara möjligheterna i upphandlingsregelverket, förebygga juridiska risker, lösa tolkningsfrågor och påverka rättsutvecklingen i en för inköparsverige positiv riktning. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi kan juridiken i upphandlingen. Vårt arbete bidrar också till Kommentus vision som är att bli offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner.

 • Lagen om offentlig upphandling

  I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Den innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en engelsk ordlista.

 • Lagen om upphandling i försörjningssektorerna

  I fickfakta ingår förutom LUF ett urval av lagar och förordningar relevanta för upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Den innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

 • Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

  Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

  Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna för hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

 • Juristbloggen

 • Utveckling och analys

  Vi kan hjälpa din organisation med utvecklingsprojekt och analyser av er inköps-/upphandlingsverksamhet, era rutiner och processer för inköp eller analyser av andra strategiska inköpsfrågor.

 • Avtalsuppföljning för en sund affär

  Den som jobbar med avtalsuppföljning har mycket att vinna. Det säkerställer att du faktiskt får det du upphandlat vilket ger samhällsvinster med bra leverans och bra avtal. Behöver du hjälp finns vi här för att hjälpa dig med olika delar inom avtalsuppföljning.

 • AffärsConcept lanserar webbkurs i LOU

  Under våren har Klara Diskay och Lotta Olsson, upphandlingskonsulter på AffärsConcept, jobbat intensivt med att få till en väl etablerad 2-dagars utbildning i LOU till en komprimerad webbkurs. I samband med lanseringen passade vi på att ställa några frågor till Klara, som också är den som guidar kursdeltagaren i videoklipp genom utbildningen.

 • Interimtjänster upphandling

  Rätt kompetens på rätt plats, upphandlingsstöd för konsultuppdrag utifrån ditt specifika behov. När din organisation snabbt måste hantera en situation av extraordinär karaktär och när de resurser som finns tillgängliga i organisationen inte räcker till – då passar en interimkonsult.

 • Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar. Under dagen har vi olika gruppövningar

 • Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.