Artiklar om HR-tjänster

 • Utbildning inom strategisk HR och kompetensförsörjning

  Behöver ni tydligare processer för att attrahera, rekrytera, engagera och utveckla rätt kompetens? Hur gör du för att arbeta mer strategiskt med arbetsgivarvarumärket? Behöver du verktyg och metoder som hjälper dig att bli bättre på att fokusera, prioritera, coacha och delegera? Alla pratar om kompetensbaserad rekrytering, men vad är det egentligen? Vad menas med kompetens? Ja, allt det och mycket mer lär du dig på våra utbildningar.

 • TRAKT T

  I lydelse fr o m 2018-01-01

 • Lag om ledighet för närståendevård

  I lydelse fr o m 2018-01-01

  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

 • HÖK 16 - Vårdförbundet & Fysioterapeuter

  I lydelse fr o m 2017-04-01

 • LRA

  I lydelse fr o m 2018-01-01

 • Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

  I Lydelse fr o m 2016-01-01

 • KOM-KL - Överenskommelse om Omställningsavtal

  Det praktiska omställningsarbetet ska stödja och hjälpa en arbetstagare som omfattas av avtalet i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete genom att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser. Avtalets ekonomiska omställningsförmåner ger arbetstagaren en ekonomisk trygghet i omställningen.

 • Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

  I Lydelse fr o m 2016-01-01

 • Lönelänken - ett löneanalysverktyg

  Kvalificerat stöd i frågor som handlar om lönepolitik och ger en helhetssyn när det gäller lönestruktur som exempelvis lönerelationer och lönespridning.

 • Kompetensprojekt i praktiken - fördjupning

  Behöver ni ta fram en kompetensförsörjningsplan? tydliggöra koppling mellan strategier, mål och omvärldsbevakning till er operativa förmåga att utveckla rätt kompetens idag och i framtiden? Funderar ni på hur ni bäst utvecklar kompetensen, skapar en lärande kultur och får till ett mer varierat och digitalt lärande?

 • Prenumerera på nyhetsbrev

  Till HR- och chefsguiden erbjuder vi ett nyhetsbrev. Som prenumerant får du aktuell och uppdaterad information om förändringar som sker i lagar, kollektivavtal och arbetsrätt och som är viktiga för dig att känna till.

 • TRAKT T

  I lydelse fr o m 2018-01-01

 • Diskrimineringslag

  I lydelse fr o m 2018-05-01

  Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • LRA

  I lydelse fr o m 2018-01-01

 • Anmäl intresse HR- & chefsguiden

  Har du frågor eller önskar en presentation av HR- & chefsguiden, fyll i webbformuläret och skicka in det så kontaktar vi dig inom kort.

 • Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

  I lydelse fr o m 2017-01-01

 • Diskrimineringslag

  I lydelse fr o m 2018-05-01

  Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 • Lag om ledighet för närståendevård

  I lydelse fr o m 2018-01-01

  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

 • Hur bygger man organisation i en flyktig och tvetydig värld?

  Hur ska kommuner och landsting attrahera framtidens medarbetare?
  Lär av den amerikanska militärens erfarenheter från Irak.
  Det var rådet vid ett fullsatt inspirationsseminarium på SKL Kommentus.