Samarbete gör upphandlingarna bättre

Vi erbjuder kvalificerat stöd inom upphandling, inköp, ramavtal och HR-tjänster. Våra medarbetare bidrar till nytta för dig som kund genom sin spetskompetens inom bland annat inköpsstöd, kategoristyrning och leverantörsdialog. Hör av dig om du behöver hjälp.

Sari Bodin

Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus
Tel:
031-701 62 03
:

Caroline Tottie

Kategoriansvarig förbrukning, administration och kontor, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 76
Mobil:
076 125 19 42
:

Ted Stalte

Ansvarig leverantörsrelationer, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
087095515
Mobil:
0722545913
:

”Alla blir bättre genom öppen dialog.”

Leverantörerna sitter på många nyttiga insikter och är därför en viktig part i en upphandling. Ted delar med sig av sina erfarenheter kring att skapa bra leverantörsdialog.

Kategoristyrning ökar branschkännedomen

Som upphandlare är det svårt att ha koll på alla branscher. Caroline är specialist på kategorin förbrukning, administration och kontor och kvalitetssäkrar ramavtalen inom det området.

Upphandla bara när du behöver - inte i onödan

När ska du lägga resurser på en egen upphandling och när är det bättre att använda ett ramavtal? Vårt inköpsstöd Sari kommer med tips och erbjuder stöd i användandet av våra produkter och tjänster.