Sökresultat

25 träffar på ”allt” av typen Utbildningar

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • SKL Kommentus Utbildning

  Vad du som arbetsgivare behöver känna till om rehabilitering

  Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett viktig område där HR har en central roll. Ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete gynnar både medarbetaren och arbetsplatsen. Kursen ger dig kunskap om vad som gäller arbetsrättsligt och med hänvisning till praxis diskuteras hur man kan arbeta med rehabiliteringsprocessen på ett effektivt sätt.

  Publicerad: 2019-02-25 | Senaste ändringen:2019-07-08 Hem // Utbildningar och seminarier // Kurser inom arbetsrätt och HR // Vad du som arbetsgivare behöver känna till om rehabilitering
 • AffärsConcept Utbildning

  Att lämna anbud i offentliga upphandlingar

  På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

  Publicerad: 2016-11-01 | Senaste ändringen:2017-11-07 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Att lämna anbud i offentliga upphandlingar
 • AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen <a name="intro"></a>

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

  Publicerad: 2014-05-15 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen
 • AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag

  På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga upphandlingsdokument. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

  Publicerad: 2014-02-28 | Senaste ändringen:2017-05-18 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag
 • AffärsConcept Utbildning

  Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Kursen möjliggör att du, efter kursens genomförande, har en förståelse för hur du rent konkret formulerar dig i de centrala delarna av upphandlingsdokumenten. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.

  Publicerad: 2014-05-19 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning
 • AffärsConcept Utbildning

  Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU

  Är du ny i offentlig verksamhet och ska göra din första offentliga upphandling eller delta kravställandet i en upphandling? Den här komprimerade tvådagarskursen av LOU dag 1 och 2 ger dig en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling. Den ger dig också en förståelse för hur du ska ställa relevanta krav och förhålla dig till leverantörerna på marknaden.

  Publicerad: 2018-06-15 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU
 • AffärsConcept Utbildning

  Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar.

  Publicerad: 2014-05-07 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Dialog och förhandling i offentlig upphandling
 • AffärsConcept Utbildning

  Effektiva utvärderingsmodeller

  För att säkerställa ett bra resultat i upphandling bör man använda en genomtänkt utvärderingsmodell som passar till upphandlingsföremålet och utan inbyggda fel eller brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

  Publicerad: 2014-05-23 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Effektiva utvärderingsmodeller
 • AffärsConcept Utbildning

  IT-upphandling i praktiken

  Den här utbildningen genomförs under tre dagar och ger dig en god förståelse för projektledning av IT-upphandling, IT-relaterad kravställning samt de upphandlingsrättsliga förutsättningarna som är särskilt viktiga i IT-upphandling.

  Kursdatum 27-29 maj

  Publicerad: 2020-01-14 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // IT-upphandling i praktiken
 • AffärsConcept Utbildning

  Avtalshanteringen - ur ett proaktivt och reaktivt perspektiv

  Upphandlingsprocessen fyller en central roll i relation till avtalshanteringen ur ett proaktivt perspektiv eftersom det avtal som tillkommer härigenom avgör i vilken utsträckning det finns förutsättningar för en ändamålsenlig avtalsförvaltning. Ur ett mer reaktivt perspektiv är det samtidigt kritiskt att ha en effektiv avtalsförvaltning och uppföljning på plats som säkerställer en avtalsenlig leverans.

  Juridiken sätter upp ramar för vad som går och i vissa fall måste göras ur ett avtalshanteringsperspektiv. Häri ingår både den reglering som tar sikte vad som krävs i samband med upphandlingens genomförande och den reglering som föreskriver hur vi ska hantera avtalet efter avtalstecknandet och under vilka premisser och till vilken omfattning vi får tillåta avsteg eller ändringar av avtalet utan att en ny upphandling behöver genomföras.

  Även processen och metoden avgör dock i vilken utsträckning avtalshanteringen blir framgångsrik eftersom dessa moment är avgörande för det faktiska utfallet.

  Den här kursen tar sikte på samtliga ovanstående moment.

  Publicerad: 2014-10-08 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Avtalshanteringen - ur ett proaktivt och reaktivt perspektiv

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 Nästa