Sökresultat

40 träffar på ”allt” av typen Blogginlägg

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Förlängning av två av tre trygghetslarmavtal var ingen otillåten ändring av ramavtalet

  Under flera år har Kommentus ägnat hundratals timmar åt att upphandla och förvalta ramavtal för den viktiga tjänsten trygghetslarm till våra äldre och omsorgsbehövande. När jag som ny chefsjurist kom med i leken var läget spänt på grund av att ramavtalet med en av leverantörerna fungerade mindre väl. Kommentus arbetade intensivt med att följa upp leverantörens prestationer när tidpunkten för att besluta om förlängning av de sammanlagt tre ramavtalen för trygghetslarm närmade sig.

  Publicerad: 2016-02-01 Hem // Aktuellt // Bloggar // Förlängning av två av tre trygghetslarmavtal var ingen otillåten ändring av ramavtalet
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Golvpriser i offentliga upphandlingar – har domstolarna gått för långt?

  Det finns risker med domstolarnas snäva tolkning av Golvprismålet - det menar Sara-Li Olovsson, bolagsjurist på SKL Kommentus i en krönika där hon resonerar kring åtstramningen av golvpriser i upphandlingar.

  Publicerad: 2019-04-09 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // Golvpriser i offentliga upphandlingar – har domstolarna gått för långt?
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  I spåren av corona

  Vilka nya frågor och situationer har upphandlingssverige behövt hantera i ljuset av coronapandemin? Lotta Olsson, bolagsjurist på SKL Kommentus, reflekterar över hur offentlig upphandling påverkats, men också vad vi kan vänta oss som nästa våg när krisens initiala utmaningar hanterats.

  Publicerad: 2020-06-08 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // I spåren av corona
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Inköp och HR - två sidor av samma mynt?

  Häromdagen träffade jag en branschkollega över en lunch. Vi skulle utbyta böcker vi skrivit och uppdatera varandra på vad som hänt sedan sist. Samtalet drog iväg åt lite olika håll, som samtal ofta gör när man inte har någon uttalad agenda.

  Publicerad: 2016-10-03 Hem // Aktuellt // Bloggar // Inköp och HR - två sidor av samma mynt?
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Klimattoppmötet

  Den 30 november inleddes FN:s tjugoförsta klimatmöte. 150 stats- och regeringschefer samlas i Paris för att enas om att hejda klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.

  Publicerad: 2015-12-07 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // Klimattoppmötet
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Kundundersökning med Kairos Future

  För ett tag sedan bloggade jag på temat 'Vem är kunden?' Idag är det återigen dags att beröra ämnet, men nu handlar det snarare om vad ni, våra kunder, tycker.

  Publicerad: 2016-05-30 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kundundersökning med Kairos Future
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  LOU-direktivets direkta och indirekta effekt under mellantiden

  Vi har nu gått in i den så kallade mellantiden, alltså tiden mellan den dag då de nya upphandlingsdirektiven skulle vara genomförda i svensk rätt till den dag då de faktiskt genomförts. Vi ser att det nya LOU-direktivet innehåller både möjligheter och skyldigheter för oss och andra upphandlande myndigheter.

  Publicerad: 2016-04-27 Hem // Aktuellt // Bloggar // LOU-direktivets direkta och indirekta effekt under mellantiden
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Lärorik och spännande start på traineeprogrammet

  Charlotte Jonasson skriver om första månaderna på SKL Kommentus och Nacka kommuns gemensamma traineeprogram.

  Publicerad: 2018-10-21 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // Lärorik och spännande start på traineeprogrammet
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Mellansnack i traineeprogrammet

  "Är det något jag har lärt mig är det att tvärfunktionellt samarbete i inköpsprocesser och tätt samarbete mellan inköpare och leverantörer är två av de absolut största framgångsfaktorerna när det gäller bra upphandlingar och inköp." Victor Funk, upphandlare, skriver om nya insikter och lärdomar på SKL Kommentus och Nacka kommuns gemensamma traineeprogram.

  Publicerad: 2019-02-19 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // Mellansnack i traineeprogrammet
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Nyfikenhet viktig egenskap

  Helena Sävefjärd är beroende av att det finns kunder som har möjlighet att avsätta tid för att ge så mycket information som möjligt när hon och hennes kollegor ställer nyfikna frågor, allt för att en upphandling ska bli riktigt, riktigt bra. Helena är upphandlare på Inköpscentralen och reflekterar i den här krönikan om vikten av att vara nyfiken och hur det skapar värde för både kund och leverantör.

  Publicerad: 2020-10-13 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // Nyfikenhet viktig egenskap

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 Nästa