Sökresultat

40 träffar på ”allt” av typen Blogginlägg

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Finns det verkligen en skyldighet att förkasta onormalt låga anbud?

  Erik Edström, bolagsjurist hos SKL Kommentus resonerar kring tillägget i Nya LOU som behandlar onormalt låga anbud. När är man som upphandlande myndighet skyldig att fråga om bakgrund till ett lågt anbud och förkasta det?

  Publicerad: 2018-09-17 | Senaste ändringen:2018-10-10 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // Finns det verkligen en skyldighet att förkasta onormalt låga anbud?
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Tre frågor från kundsupport

  Kundsupport tar dagligen emot en mängd frågor från kunderna ute i landet och får genom dem ovärderliga insikter i vanliga utmaningar i upphandlingsarbetet. Hannele Söderholm har sammanställt tre frågor som du bör ställa dig själv för att förenkla ditt arbete.

  Publicerad: 2017-09-27 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // Tre frågor från kundsupport
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Är rättsmedlen i svensk upphandlingslagstiftning förenliga med EU-rätten?

  Häromveckan stod SKL Kommentus värd för den 18:e upplagan av Stockholms upphandlingsjuridiska nätverk. Ett sjuttiotal jurister, framförallt från offentlig sektor och advokatbyråer, gästade tillställningen. Efter en inledande macka med dryck bjöd Jörgen Hettne – docent i EU-rätt vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet – på ett spännande föredrag om preklusionsregler och omsorg vid offentlig upphandling.

  Publicerad: 2016-10-28 Hem // Aktuellt // Bloggar // Är rättsmedlen i svensk upphandlingslagstiftning förenliga med EU-rätten?
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Ökade krav på dataskydd med ny EU-förordning

  Jag deltog nyligen i ett nätverk med jurister från myndigheter och företag som alla bekymrade sig mer eller mindre om vilka åtgärder som behövs för att genomföra EU:s nya dataskyddsförordning i deras respektive verksamheter.

  Publicerad: 2016-10-03 Hem // Aktuellt // Bloggar // Ökade krav på dataskydd med ny EU-förordning
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Praktisk nordisk inköpssamverkan i stöpsleven

  I början av 2000-talet arbetade jag på Finansdepartementet med att bl.a. försöka underlätta gränsöverskridande kommunalt samarbete. Ett fokusområde var ökad samverkan mellan de båda gränskommunerna Haparanda och Torneo i norra Sverige
  respektive Finland.

  Publicerad: 2016-09-05 Hem // Aktuellt // Bloggar // Praktisk nordisk inköpssamverkan i stöpsleven
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  På besök i ett somrigt Wien

  Vi på SKL Kommentus Inköpscentral träffas två gånger per år i ett nätverk med kollegor från andra nationella inköpscentraler i Europa. Vid mötena deltar även representanter från EU-kommissionen som arbetar för och med samordnade inköp.
  Häromveckan hade vi glädjen att få åka till Wien där Österrikes nationella inköpscentral, BBG, stod värd.

  Publicerad: 2016-04-27 Hem // Aktuellt // Bloggar // På besök i ett somrigt Wien
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Förlängning av två av tre trygghetslarmavtal var ingen otillåten ändring av ramavtalet

  Under flera år har Kommentus ägnat hundratals timmar åt att upphandla och förvalta ramavtal för den viktiga tjänsten trygghetslarm till våra äldre och omsorgsbehövande. När jag som ny chefsjurist kom med i leken var läget spänt på grund av att ramavtalet med en av leverantörerna fungerade mindre väl. Kommentus arbetade intensivt med att följa upp leverantörens prestationer när tidpunkten för att besluta om förlängning av de sammanlagt tre ramavtalen för trygghetslarm närmade sig.

  Publicerad: 2016-02-01 Hem // Aktuellt // Bloggar // Förlängning av två av tre trygghetslarmavtal var ingen otillåten ändring av ramavtalet
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Sociala hänsyn i Skottland och England

  Nyligen hade jag nöjet att resa tillsammans med civilministern och representanter för bl.a. svenskt näringsliv, idéburna företag, utredningsväsendet och Finansdepartement till England och Skottland. Resans syfte var att studera engelsmännens och skottarnas arbete med s.k. sociala hänsyn i upphandlade avtal.

  Publicerad: 2015-12-03 Hem // Aktuellt // Bloggar // Sociala hänsyn i Skottland och England
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  En bra arbetsplats gör oss bättre i vårt uppdrag

  Vi vill vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner. Det är vår vision. Det är vår ambition. Vi har ett viktigt uppdrag! Om vi genomför det riktigt bra, så ska det vi levererar vara värdefullt och viktigt för våra kunder. Det ska göra skillnad, verkligen hjälpa till i vardagen och innebär att man kan fokusera på andra saker.

  Publicerad: 2016-12-08 Hem // Aktuellt // Bloggar // En bra arbetsplats gör oss bättre i vårt uppdrag
 • SKL Kommentus Blogginlägg

  Klimattoppmötet

  Den 30 november inleddes FN:s tjugoförsta klimatmöte. 150 stats- och regeringschefer samlas i Paris för att enas om att hejda klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under två grader.

  Publicerad: 2015-12-07 Hem // Aktuellt // Bloggar // Kommentusbloggen // Klimattoppmötet

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida)