Sökresultat

4460 träffar på ”allt” av typen Alla typer

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • SKL Kommentus

  Samhällsbyggnad

  För ämnesområdet samhällsbyggnad hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Hyror och bostad, Byggverksamhet, Livsmedelshygien och Trafik, transporter. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-08-25 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Samhällsbyggnad
 • SKL Kommentus

  Skola och förskola

  För ämnesområdet Skola och förskola hittar du blanketter inom åtta varugrupper. Grupperna är Praktik, Administration, Förskola och fritidshem, Special- och särskola, Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Skolhälsovård. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-09-12 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Skola och förskola
 • SKL Kommentus

  Socialtjänst

  För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-09-01 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Socialtjänst
 • SKL Kommentus

  Överförmyndare

  I ämnesområdet Överförmyndare hittar du blanketter till förmyndare, förvaltare och god man. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

  Publicerad: 2014-07-18 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Överförmyndare
 • SKL Kommentus

  Vårt utbud av tryckta blanketter

  SKL Kommentus är ett av Sveriges ledande blankettförlag med över 300 tryckta blanketter i sortimentet. Blanketterna används hos verksamheter i kommun, region och i privata bolag inom offentlig sektor samt statliga myndigheter och apotek. Vi tar även fram blanketter efter kunders önskemål och behov.

  Publicerad: 2014-03-04 | Senaste ändringen:2016-12-01 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Vårt utbud av tryckta blanketter
 • SKL Kommentus

  Arkiv

  Inom ämnesområdet Arkiv finns produkter för arkivering sorterade i tre varugrupper. Grupperna är Arkivpapper, Aktomslag och mappar samt Lantmäteriets aktomslag. Nedan listas alla inom ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-10-26 Hem // Webbutik // Specialprodukter // Arkiv
 • SKL Kommentus

  Tandvård

  Dagbok eller lösa blad för tidbokning inom tandvården. Finns för 10 minuters- alternativt 15 minuterspass.

  Publicerad: 2014-07-18 Hem // Webbutik // Specialprodukter // Tandvård
 • SKL Kommentus

  Vårt utbud av specialprodukter

  Specialprodukter är produkter som inte ingår i vårt standardsortiment av tryckta blanketter. Vi tillhandahåller specialprodukter inom i huvudsak två områden: arkivmaterial och hälso- och sjukvård. Du kan köpa produkter som aktomslag, arkivpapper, förbrukningsjournaler, matkuponger, medicinlistor och mycket annat.

  Publicerad: 2014-04-08 | Senaste ändringen:2016-11-28 Hem // Webbutik // Specialprodukter // Vårt utbud av specialprodukter
 • SKL Kommentus

  Huvudöverenskommelse, HÖK

  Nedan hittar du gällande kollektivavtal, huvudöverenskommelser (HÖK) och tillhörande bilagor, förutom allmänna bestämmelser (AB) som finns under en egen rubrik. Kollektivavtalen för HÖK innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokala löneavtal.

  De tryckta avtalen består av häften som du kan samla i avtalspärm 2. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

  Publicerad: 2015-12-28 | Senaste ändringen:2016-01-13 Hem // Webbutik // Lagar och avtal // Huvudöverenskommelse, HÖK
 • SKL Kommentus

  Allmänna bestämmelser, AB

  Nedan hittar du allmänna bestämmelser (AB) med bilagor och övriga lönekollektivavtal. Avtalen består av tryckta häften som du kan samla i avtalspärm 3. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

  Avtalen nedan är sorterade i bokstavsordning.

  Publicerad: 2015-12-28 | Senaste ändringen:2020-05-19 Hem // Webbutik // Lagar och avtal // Allmänna bestämmelser, AB

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 446 Nästa