Sökresultat

4442 träffar på ”allt” av typen Alla typer inom Samtliga bolag/koncern

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • SKL Kommentus

  SKL Kommentus Inköpscentral

  På Inköpscentralen vill vi underlätta vardagen för våra kunder, frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle. Därför hjälper vi kommuner och regioner med strategisk försörjning, ramavtal och dynamiska inköpssystem. Vi använder en generisk strategisk försörjningsmodell för att synliggöra nyttorna i de ramavtal och dynamiska Inköpssystem vi erbjuder alla SKRs medlemmar och deras bolag.

  Publicerad: 2018-04-16 | Senaste ändringen:2020-12-29 Hem // Om oss // Organisation och verksamheter // SKL Kommentus Inköpscentral
 • SKL Kommentus

  Koncernledning

  tar du SKL Kommentus koncernledning och deras kontaktuppgifter. Du kan även hitta medarbetare i andra delar av koncernen. Du väljer vad du vill se genom att klicka i det du är intresserad av.

  Publicerad: 2020-10-16 Hem // Om oss // Medarbetare // Koncernledning
 • SKL Kommentus

  Medarbetare HRC

  Här hittar du SKL Kommentus HR- och chefsstöds medarbetare och deras kontaktuppgifter. Du kan även hitta medarbetare i andra delar av koncernen. Du väljer vad du vill se genom att klicka i det du är intresserad av.

  Publicerad: 2020-10-16 Hem // Om oss // Medarbetare // Medarbetare HRC
 • SKL Kommentus

  Medarbetare Kommentus

  Här hittar du SKL Kommentus Kommentus medarbetare (styr och stöd funtkionerna) och deras kontaktuppgifter. Du kan även hitta medarbetare i andra delar av koncernen. Du väljer vad du vill se genom att klicka i det du är intresserad av.

  Publicerad: 2020-10-16 Hem // Om oss // Medarbetare // Medarbetare Kommentus
 • SKL Kommentus

  Fakturaadresser

  Vi tar emot våra leverantörsfakturor elektroniskt. Genom det får vi en effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som kund. Det är enbart fakturor och eventuella fakturabilagor som ska skickas till vår elektroniska faktureringsadresser. Övriga försändelser skickas till vår postadress.

  Publicerad: 2016-11-17 | Senaste ändringen:2020-12-18 Hem // Om oss // Kontakta oss // Fakturaadresser
 • SKL Kommentus

  Hållbarhetskollen

  Alla människor har rätt till bra arbetsförhållanden. Men vi vet idag att det finns människor som utnyttjas och far illa i sitt arbete. Ofta handlar det om slavliknande anställningsförhållanden, barnarbete och avsaknad av säkerhetsutrustning. Därför är det viktigt att vi ställer sociala och etiska krav på upphandlade leverantörer. Vi behöver också följa upp för att se att kraven efterföljs.

  Publicerad: 2015-12-18 | Senaste ändringen:2021-01-29 Hem // Om oss // Vi tar ansvar för hållbarhet // Hållbarhetskollen
 • SKL Kommentus

  Sociala krav i SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal

  Vi tar ansvar för att främja en hållbar utveckling och vill verka för att de varor och tjänster som våra kunder köper är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. I våra ramavtalsvillkor refererar vi, när det är behövligt, till bland annat ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention, samt ställer krav på att leverantören ska ha processer och rutiner på plats för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor.

  Publicerad: 2016-03-30 | Senaste ändringen:2021-01-29 Hem // Om oss // Vi tar ansvar för hållbarhet // Sociala krav i SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal
 • SKL Kommentus

  KemKollen

  Kemiska ämnen finns överallt omkring oss - i produkter som elektronik, inredning, textilier, leksaker, idrottsmateriel och köksartiklar. Kemikalier kan läcka ut från varor och att hamna i luften, på huden eller i damm. Kemikalier behöver inte vara farliga, men det finns en rad ämnen med obehagliga egenskaper som kan skada miljön och människors hälsa, och dessutom medföra stora samhällskostnader.

  Publicerad: 2020-04-09 | Senaste ändringen:2020-12-16 Hem // Om oss // Vi tar ansvar för hållbarhet // KemKollen
 • SKL Kommentus

  Så arbetar vi med LOU

  När SKL Kommentus Inköpscentral genomför ramavtalsupphandlingar och inrättar dynamiska inköpssystem följer vi upphandlingslagstiftningen, i första hand lagen om offentlig upphandling (LOU). I sina uppdrag tillämpar AffärsConcept även lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

  Publicerad: 2018-04-24 | Senaste ändringen:2020-06-25 Hem // Om oss // Juridik och upphandling // Så arbetar vi med LOU
 • SKL Kommentus

  Tillämpning av SKIs ramavtal – vem får köpa från ramavtalen och när och vad?

  Vi får många frågor kring när våra ramavtal måste eller kan användas. Nedan har vi samlat de vanligaste. Vi har även lagt in en ordlista nedan, för att försöka reda ut de olika begrepp som förekommer i våra upphandlingar och dokument. Vårt första tips är att ramavtalet brukar ge svar på hur, när, av vem och för vad ramavtalet får användas.

  Publicerad: 2019-09-11 | Senaste ändringen:2020-06-25 Hem // Om oss // Juridik och upphandling // Tillämpning av SKIs ramavtal – vem får köpa från ramavtalen och när och vad?

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 445 Nästa