Sökresultat

535 träffar på ”allt” av typen Övriga

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • SKL Kommentus

  Önskad lönestruktur

  Med funktionen "Önskad lönestruktur" kan du jämföra olika grupper och simulera hur ni vill att lönestrukturen för vissa grupper ska förändras. Funktionen är ett stöd om ni vill förändra lönerelationen mellan grupper eller lönespridningen inom grupper.

  Publicerad: 2020-09-23 Hem // HR- och chefsstöd // Lönelänken 3.0 - marknadens vassaste löneanalysverktyg // Önskad lönestruktur
 • SKL Kommentus

  Arbetsliv

  För ämnesområdet arbetsliv hittar du blanketter inom fem olika varugrupper. Grupperna är Anställning/personal, Administration, KPAI (TietoEnators lönesystem) och SLÖR, statens löneuträkningssystem. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-08-25 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Arbetsliv
 • SKL Kommentus

  Ekonomi

  För ämnesområdet Ekonomi hittar du blanketter inom två olika varugrupper. Grupperna är Administration och Reseräkning/färdtid. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Ekonomi
 • SKL Kommentus

  Samhällsbyggnad

  För ämnesområdet samhällsbyggnad hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Hyror och bostad, Byggverksamhet, Livsmedelshygien och Trafik, transporter. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-08-25 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Samhällsbyggnad
 • SKL Kommentus

  Skola och förskola

  För ämnesområdet Skola och förskola hittar du blanketter inom åtta varugrupper. Grupperna är Praktik, Administration, Förskola och fritidshem, Special- och särskola, Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Skolhälsovård. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-09-12 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Skola och förskola
 • SKL Kommentus

  Socialtjänst

  För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-09-01 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Socialtjänst
 • SKL Kommentus

  Överförmyndare

  I ämnesområdet Överförmyndare hittar du blanketter till förmyndare, förvaltare och god man. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

  Publicerad: 2014-07-18 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Överförmyndare
 • SKL Kommentus

  Vårt utbud av tryckta blanketter

  SKL Kommentus är ett av Sveriges ledande blankettförlag med över 300 tryckta blanketter i sortimentet. Blanketterna används hos verksamheter i kommun, region och i privata bolag inom offentlig sektor samt statliga myndigheter och apotek. Vi tar även fram blanketter efter kunders önskemål och behov.

  Publicerad: 2014-03-04 | Senaste ändringen:2016-12-01 Hem // Webbutik // Tryckta blanketter // Vårt utbud av tryckta blanketter
 • SKL Kommentus

  Arkiv

  Inom ämnesområdet Arkiv finns produkter för arkivering sorterade i tre varugrupper. Grupperna är Arkivpapper, Aktomslag och mappar samt Lantmäteriets aktomslag. Nedan listas alla inom ämnesområdet.

  Publicerad: 2014-07-18 | Senaste ändringen:2016-10-26 Hem // Webbutik // Specialprodukter // Arkiv
 • SKL Kommentus

  Tandvård

  Dagbok eller lösa blad för tidbokning inom tandvården. Finns för 10 minuters- alternativt 15 minuterspass.

  Publicerad: 2014-07-18 Hem // Webbutik // Specialprodukter // Tandvård

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 54 Nästa