Sökresultat

71 träffar på ”allt” inom AffärsConcept

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • AffärsConcept

  Konsulttjänster upphandling

  Vi är ett nyfiket konsultbolag med vass kompetens inom offentlig upphandling och inköp. Med hjälp av oss på AffärsConcept och vår kompetens kan du få det stöd som just du behöver när du arbetar med inköp och upphandling.

  Publicerad: 2018-11-15 Hem // Konsulttjänster upphandling
 • AffärsConcept

  Upphandlingskonsulttjänster

  Vi hjälper dig med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Du kan få stöd med att ta fram komplett upphandlingsdokumentation eller delar av den, att sätta en affärs- och upphandlingsstrategi, få hjälp med en överprövning, påbörja en avtalsuppföljning och mycket mer.

  Publicerad: 2018-04-12 Hem // Upphandling, ramavtal och konsult // Upphandlingskonsulttjänster
 • AffärsConcept

  Upphandlingsrätt

  Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt. Vi kan företräda er i domstol vid överprövning av en upphandling eller vid andra upphandlingsrättsliga processer och juridiska frågor.

  Publicerad: 2014-10-01 | Senaste ändringen:2018-04-24 Hem // Konsulttjänster upphandling // Upphandlingsrätt
 • AffärsConcept Utbildning

  Att lämna anbud i offentliga upphandlingar

  På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

  Publicerad: 2016-11-01 | Senaste ändringen:2017-11-07 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Att lämna anbud i offentliga upphandlingar
 • AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen <a name="intro"></a>

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

  Publicerad: 2014-05-15 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen
 • AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag

  På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga upphandlingsdokument. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

  Publicerad: 2014-02-28 | Senaste ändringen:2017-05-18 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag
 • AffärsConcept Utbildning

  Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Kursen möjliggör att du, efter kursens genomförande, har en förståelse för hur du rent konkret formulerar dig i de centrala delarna av upphandlingsdokumenten. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.

  Publicerad: 2014-05-19 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning
 • AffärsConcept Utbildning

  Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU

  Är du ny i offentlig verksamhet och ska göra din första offentliga upphandling eller delta kravställandet i en upphandling? Den här komprimerade tvådagarskursen av LOU dag 1 och 2 ger dig en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling. Den ger dig också en förståelse för hur du ska ställa relevanta krav och förhålla dig till leverantörerna på marknaden.

  Publicerad: 2018-06-15 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU
 • AffärsConcept Utbildning

  Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar.

  Publicerad: 2014-05-07 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Dialog och förhandling i offentlig upphandling
 • AffärsConcept Utbildning

  Effektiva utvärderingsmodeller

  För att säkerställa ett bra resultat i upphandling bör man använda en genomtänkt utvärderingsmodell som passar till upphandlingsföremålet och utan inbyggda fel eller brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

  Publicerad: 2014-05-23 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Effektiva utvärderingsmodeller

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa