Sökresultat

71 träffar på ”allt” inom AffärsConcept

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • Rickard Andersson

  Projektledare

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  Skicka e-post
 • AffärsConcept

  Upphandlingsrätt

  Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt. Vi kan företräda er i domstol vid överprövning av en upphandling eller vid andra upphandlingsrättsliga processer och juridiska frågor.

  Publicerad: 2014-10-01 | Senaste ändringen:2018-04-24 Hem // Konsulttjänster upphandling // Upphandlingsrätt
 • AffärsConcept

  Avancerad entreprenadupphandling

  En av världens mest moderna avloppsanläggningar ska bli till när en lång tunnel byggs mellan Bromma och Henriksdals reningsverk. Tunneln är en del i projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) där Jonas Frändestam, senior upphandlingskonsult på AffärsConcept deltar och bidrar med sin expertis inom upphandling.

  Publicerad: 2018-11-30 Hem // Konsulttjänster upphandling // Upphandling // Avancerad entreprenadupphandling
 • AffärsConcept

  Från rangordning till fördelningsnyckel

  Som upphandlingskonsult på AffärsConcept ställs man inför många olika utmaningar. Den här gången gällde det att i en upphandling för måleritjänster frångå den mer vanliga rangordningsprincipen till förmån för en fördelningsnyckel där avropen istället sker i turordning. I somras blev upphandlingen klar.

  Publicerad: 2018-11-30 Hem // Konsulttjänster upphandling // Upphandling // Från rangordning till fördelningsnyckel
 • AffärsConcept Utbildning

  Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar.

  Publicerad: 2014-05-07 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Dialog och förhandling i offentlig upphandling
 • AffärsConcept Utbildning

  Effektiva utvärderingsmodeller

  För att säkerställa ett bra resultat i upphandling bör man använda en genomtänkt utvärderingsmodell som passar till upphandlingsföremålet och utan inbyggda fel eller brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

  Publicerad: 2014-05-23 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Effektiva utvärderingsmodeller
 • AffärsConcept Utbildning

  Avtalshanteringen - ur ett proaktivt och reaktivt perspektiv

  Upphandlingsprocessen fyller en central roll i relation till avtalshanteringen ur ett proaktivt perspektiv eftersom det avtal som tillkommer härigenom avgör i vilken utsträckning det finns förutsättningar för en ändamålsenlig avtalsförvaltning. Ur ett mer reaktivt perspektiv är det samtidigt kritiskt att ha en effektiv avtalsförvaltning och uppföljning på plats som säkerställer en avtalsenlig leverans.

  Juridiken sätter upp ramar för vad som går och i vissa fall måste göras ur ett avtalshanteringsperspektiv. Häri ingår både den reglering som tar sikte vad som krävs i samband med upphandlingens genomförande och den reglering som föreskriver hur vi ska hantera avtalet efter avtalstecknandet och under vilka premisser och till vilken omfattning vi får tillåta avsteg eller ändringar av avtalet utan att en ny upphandling behöver genomföras.

  Även processen och metoden avgör dock i vilken utsträckning avtalshanteringen blir framgångsrik eftersom dessa moment är avgörande för det faktiska utfallet.

  Den här kursen tar sikte på samtliga ovanstående moment.

  Publicerad: 2014-10-08 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Avtalshanteringen - ur ett proaktivt och reaktivt perspektiv
 • AffärsConcept Utbildning

  Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare

  Riktar sig mot upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra entreprenadupphandlingar.
  Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att
  självständigt kunna genomföra entreprenadupphandlingar inom ramen för lagen för
  offentlig upphandling (LOU).
  Utbildningen genomförs under åtta dagar uppdelat i fyra ämnesblock. Ämnesblocken
  täcker hela anskaffningsprocessen samt de centrala frågorna gällande avtalshanteringen.

  Publicerad: 2017-10-05 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning inom offentlig upphandling // Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare
 • AffärsConcept

  Interimtjänster

  Rätt kompetens på rätt plats, upphandlingsstöd för konsultuppdrag utifrån ditt specifika behov. När din organisation snabbt måste hantera en situation av extraordinär karaktär och när de resurser som finns tillgängliga i organisationen inte räcker till – då passar en interimkonsult.

  Publicerad: 2017-03-07 | Senaste ändringen:2018-04-24 Hem // Konsulttjänster upphandling // Upphandling // Interimtjänster
 • AffärsConcept

  Affärsrådgivning och timbank

  Lätt att köpa - lätt att använda!
  Behöver du kvalificerad rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor? Vi kan hjälpa dig med förstudie, utvärdering av anbud, avtalsuppföljning med mera.

  Publicerad: 2014-04-07 | Senaste ändringen:2018-04-24 Hem // Konsulttjänster upphandling // Upphandling // Affärsrådgivning och timbank

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa