Utveckling och analys

Vi kan hjälpa din organisation med utvecklingsprojekt och analyser av er inköps-/upphandlingsverksamhet, era rutiner och processer för inköp eller analyser av andra strategiska inköpsfrågor.

Våra utvecklingstjänster

Exempel på utvecklingsområden där du kan få hjälp:

  • organisationsutveckling och genomlysning av er inköpsverksamhet
  • framtagning av organisationsspecifika riktlinjer, policyer, mål och mallar
  • affärs- & upphandlingsstrategier
  • spendanalyser och kategoristyrning
  • förstudier och marknadsanalys

I nära samarbete med dig

Anlitar du oss för utvecklings- och analysarbete sker allt arbete i nära samarbete med dig som kund. Du kommer att få ett underlag med konkreta förslag till åtgärder som är anpassade till dig som kund utifrån dina specifika förutsättningar och behov. Ett underlag som du kan använda som beslutsunderlag inför organisationsförändringar och affärsmässiga avvägningar.

Konsulter med hög kunskap inom upphandling

Väljer du att anlita oss för ett utvecklingsuppdrag kan du vara trygg med att arbetet sker på ett professionellt vis. Våra konsulter har hög juridisk- och akademisk kunskap såväl som stark affärskompetens. De konsulter som arbetar inom utvecklings- och analysområdet har omfattande erfarenhet av att genomföra upphandlingar och stor kunskap om upphandlingsorganisatoriska frågor.

Vårt arbete kännetecknas av kvalitets- och resultatfokus. Målsättningen är att vi kan bidra till att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitetsinriktad inköps-/upphandlingsverksamhet för dig som kund.