Stöd vid Konkurrensverkets tillsyn

En tillsyn av Konkurrensverket (KKV) kan leda till onödigt långa processer, som i värsta fall kan komma att avgöras i domstol och leda till upphandlingsskadeavgift. Vi på AffärsConcept kan hjälpa er att ta er genom processen så smidigt som möjligt.

Det kan innebära många utmaningar för en upphandlande myndighet att bli granskad av Konkurrensverket. En myndighet som missar att ta med en omständighet som talar till dess fördel eller inte förstår de överväganden som ligger till grund för KKV:s ställningstaganden riskerar en onödigt utdragen process som också kan sluta i domstol. Dessutom är det administrativt tungt eftersom KKV:s utredningar många gånger är omfattande och en ansenlig mängd av information kan efterfrågas av KKV. Vår expertis kan vara till stor hjälp!

Vad kan vi hjälpa till med?

AffärsConcept kan som ombud eller stöd hjälpa er att argumentera för att KKV ska lägga ner ärendet genom att exempelvis hänvisa till prioritetspolicyn, argumentera för att det var en tillåten direktupphandling eller för att fristen för KKV att ansöka om upphandlingsskadeavgift kommer löpa ut innan utredningen kan färdigställas.

För det fall ett domstolsärende om upphandlingsskadeavgift inleds kan vi bistå er i processen och argumentera för att domstolen inte ska döma ut en upphandlingsskadeavgift eller för att upphandlingsskadeavgiften ska bli så låg som möjligt.

Efter att tillsynsärendet eller domstolsärendet är slutfört kan vi även hjälpa er att säkerställa att ett eventuellt fel inte upprepas.

Våra jurister har bred kompetens

Våra jurister har bred kunskap i upphandlingsrätt och av processer i domstol samt kan erbjuda våra tjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Vi är dessutom mer specialiserade inom upphandlingsområdet än de flesta i branschen eftersom att vi har både praktisk och teoretisk erfarenhet.

Vi hjälper er att göra Konkurrensverkets granskning så kortvarig och smärtfri som möjligt.

Välkommen att kontakta oss!