Upphandlingsrätt

Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt. Vi kan företräda er i domstol vid överprövning av en upphandling eller vid andra upphandlingsrättsliga processer och juridiska frågor.

Vi har omfattande erfarenhet av att stötta offentlig sektor med juridisk rådgivning i frågor som avser offentlig upphandling. Med förståelse för affärsmässiga och juridiska avvägningar bistår våra jurister med kvalificerat stöd för att hantera komplexa juridiska frågeställningar och rättsliga processer inom upphandlingsområdet.

Du kan få hjälp med exempelvis:

  • stöd eller rättslig företrädare vid process i förvaltningsdomstol
  • kvalitetssäkring av upphandlingsdokument
  • rådgivning vid sekretessprövning och upprättande av sekretessbeslut
  • stöd, tolkning, förhandling och dialog vid avtalsrättsliga frågor
  • rättsutredning vid val av upphandlingsförfarande
  • stöd eller ombud vid Konkurrensverkets tillsynsärenden
  • rättsutredning av interna kontrakt

Ombud vid överprövning och rättsliga processer

Vi erbjuder kompetenta jurister, med kvalificerad erfarenhet av att vara stöd eller ombud i domstol genom hela domstolsprocessen. Uppdrag kan avse stöd vid överprövning av upphandling och andra upphandlingsrättsliga processer såsom överklagade sekretessbeslut, ansökan om upphandlingsskadeavgift vid otillåtna direktupphandlingar, med mera.

Vi arbetar i nära samverkan med dig som uppdragsgivare med målsättningen att ge tydliga råd och raka svar på dina frågor.

Våra jurister har bred erfarenhet från arbete vid exempelvis förvaltningsdomstol, statlig myndighet, kommun samt landsting och sakområdeskunskap inom flera upphandlingsområden.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar