Interimtjänster upphandling

Rätt kompetens på rätt plats, upphandlingsstöd för konsultuppdrag utifrån ditt specifika behov. När din organisation snabbt måste hantera en situation av extraordinär karaktär och när de resurser som finns tillgängliga i organisationen inte räcker till – då passar en interimkonsult.

Hos oss hittar du expertis inom offentlig upphandling i den form som du behöver – som specialist, chef, strategisk resurs, temporär förstärkning eller del i din operativa verksamhet.

Svårt att hitta en kvalificerad upphandlare?

Offentlig sektor har svårt att hitta kvalificerade medarbetare och särskilt efterfrågade är upphandlingschefer, upphandlare och övrig personal inom inköp. Idag väljer allt fler inom offentlig sektor att anlita ett konsultföretag som kan erbjuda kvalitetssäkrade lösningar med upphandlingsexperter med rätt kompetens till behovet.

Vi erbjuder stöd

Våra seniora interimkonsulter arbetar operativt i din organisation under en begränsad tid i syfte att få ett specifikt uppdrag utfört. De kan arbeta som temporär inköpschef/upphandlingschef, senior upphandlare, strategisk upphandlare, kvalificerad utredare eller annan specialist inom inköp/upphandling.

Din långsiktiga kompetenspartner inom upphandling och inköp - hos oss hittar du den resurs och kompetens du behöver

Våra juniorkonsulter/inköpsadministratörer kan hjälpa dig med administrativa uppdateringar i avtalsdatabasen, inregistrering av handlingar i upphandlingssystemet samt många andra i övrigt inköpsrelaterade uppgifter.

Lösningar baserat på faktiskt behov just nu

Beroende på ditt behov kan våra interimkonsulter arbeta antingen ensamma eller tillsammans med andra spetskompetenser från oss i ett team för bästa resultat för dig som kund. Behöver ni en en junior interimkonsult? Även då anser vi att det är avgörande att få rätt kvalitet och kompetens på rätt plats. En junior interimkonsult är aldrig ensam – bakom hen finns konsulter hos oss med ansvar att stödja den juniora personen på plats hos dig.