Upphandling

Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet inom alla upphandlingsområden.

Dina specialister inom offentlig upphandling

Vi kan genomföra hela upphandlingen åt dig eller hjälpa till med specifika delar. Du kan också få hjälp innan upphandlingen med förstudie och strategier eller stöttning efter upphandlingen med implementering av avtal eller uppföljning av leveranserna. Du kan få stöd olika med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt som exempelvis vid en överprövning.

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens inom upphandling av:

 • tjänster av komplex natur, som funktionsspecificerade IT-system
 • resultatinriktade tjänster, som reklambyråtjänster, utbildning och lokalvård
 • tjänster av specialistkaraktär, som organisationskonsulter
 • tjänstekoncessioner
 • fastighetsförvaltning
 • entreprenader, såsom drift- och underhåll eller byggnation
 • tekniska konsulttjänster, till exempel arkitekter eller projektledare

Mångårig erfarenhet av olika specialförfaranden som kan användas för att säkerställa bästa möjliga resultat:

 • förhandlat förfarande
 • konkurrenspräglad dialog
 • förkommersiell upphandling
 • innovationspartnerskap
 • projekttävling
 • elektronisk auktion
 • koncession

Upphandlingar som följer lagstiftningen

Vi upphandlar enligt aktuell lagstiftning vare sig det är LOU, LUF, LUFS, LUK eller LOV. Det primära är att alltid genomföra en lyckad affär för dig som kund. Du kan känna dig trygg som kund att vi i våra uppdrag för dig berättar vad du kan göra och hittar lösningar som är unika för dig.