Sociala krav i SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal

Vi tar ansvar för att främja en hållbar utveckling och vill verka för att de varor och tjänster som våra kunder köper är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Vi har därför tagit fram ramavtalsvillkor där vi refererar till bland annat ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention.

Då vi samarbetar med Sveriges landsting och regioner om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling inom detta område så är våra villkor identiska med varandra.

Villkoren gäller under hela avtalstiden och omfattar bland annat sex rutinkrav som leverantören måste uppfylla för att kunna verifiera att uppförandekoden uppfylls.

I vår vägledning om krav på socialt ansvarstagande finns förklaringar till våra krav och vad som förväntas av våra leverantörer som levererar varor och tjänster på SKI:s ramavtal.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar