Revisionsrapporterna är värdefulla i mitt arbete

Genom Hållbarhetskollen får användare hjälp med en effektiv uppföljning av kommunens sociala och etiska krav i sina avtal. Huddinge kommun och Örebro kommun är två användare som uppskattar att tjänsten finns. Särskilt värdefullt är revisionsrapporterna säger Astrid Stockenberg i Huddinge.

Huddinge är en av de kommuner som använder Hållbarhetskollens tjänst. Astrid Stockenberg är hållbarhetsstrateg på upphandlingsenheten i kommunen. I det dagliga arbetet med uppföljning av kommunens upphandlingar använder hon sig bland annat av Hållbarhetskollens revisionsrapporter.

Astrid Stockenberg i Huddinge kommun- Vi ser stora fördelar med att vara med i Hållbarhetskollen hos SKL Kommentus. Att få tillgång till revisionsrapporterna är mycket värdefullt för mig i mitt arbete säger Astrid Stockenberg.

Informationen som revisionerna visar använder hon inför en upphandling eller vid ett större avrop. Rapporterna är vägledande och ger en indikation på sådant man bör vara lite vaksam på hos leverantören.

Viktigt med avtalsuppföljning

Huddinge är en stor kommun med över 100 000 invånare. Kommunen är aktiva i sitt arbete med hållbarhetsfrågor och tycker det är viktigt att de krav som de ställer i sina avtal följs upp.

Huddinge kommun har generellt ett strukturerat arbetssätt när det gäller uppföljning av sina avtal. Uppföljningen är ofta konkret kopplat till produkten och den som är beställare får ta ansvar direkt vid köp och leverans, samt hantera avvikelser på egen hand. Förekommer det många avvikelser hos någon leverantör så tar avtalsansvariga som sitter centralt på upphandlingsenheten kontakt med leverantören.

För vissa större avtal har kommunen halvårsvisa möten för uppföljning där man systematiskt går igenom statistik över inköp och följer upp hur både leverantör och beställare sköter sig.

- Eftersom vi själva inte hinner med att upphandla revisioner är Hållbarhetskollen ett bra komplement i vår uppföljning. På så sätt kan vi ändå vara delaktiga och få inblick i hur leverantörerna arbetar, säger Astrid Stockenberg.

Örebro är en annan kommun som också använder Hållbarhetskollen. Lisa Jensen som är hållbarhetssamordnare i kommunen håller med Astrid. För dem har det länge varit viktigt att ställa krav på att de varor som köps in är tillverkade under förhållanden som stämmer överens med ILO:s kärnkonventioner.

– Vi har många leverantörer och underleverantörer att kontrollera, så att få hjälp genom Hållbarhetskollen med en effektiv uppföljning av kraven är en förutsättning för oss att lyckas i arbetet, säger Lisa Jensen.

Uppföljning per produktområde

En nyhet i Hållbarhetskollen är att vi följer upp flera leverantörer inom ett och samma produktområde, istället som tidigare då vi följde upp en leverantör per område inom olika produktområden. På så sätt är sannolikheten större att användarna får minst en relevant avtalsleverantör granskad inom det aktuella produktområdet.

– Det tycker jag är en bra utveckling av tjänsten avslutar Astrid Stockenberg i Huddinge.