Vill du också använda Hållbarhetskollens tjänst?

Kommuner, landsting och regioner samt deras bolag är alla välkomna att använda våra tjänster i Hållbarhetskollen. Anmäl ditt intresse i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Genom Hållbarhetskollen är ni, tillsammans med andra myndigheter, med och koordinerar uppföljning av sociala krav. Kostnaden är också relativt låg då alla delar på kostnaden.

Dessutom kan du via Hållbarhetskollen visa på att du har förmåga och kapacitet, att följa upp de sociala krav som du ställt i upphandlingen, vilket är en förutsättning för att kunna upprätthålla principen om likabehandling.

För närvarande är det närmare 90 kommuner, regionförbund och bolag som använder tjänsten. Du är varmt välkommen att anmäl dig också!

Anmäl dig till systemet för uppföljandekontroll