Vad innebär det att medverka i Hållbarhetskollen?

Att ansluta sig till Hållbarhetskollens tjänst innebär att du som myndighet blir en del av ett system där man delar på kostnaden och koordinerar uppföljning av sociala krav. Dessutom kan du som deltagare visa att du genom Hållbarhetskollen har förmåga och kapacitet att följa upp de sociala krav som du ställt i upphandlingen, vilket är en förutsättning för att kunna upprätthålla principen om likabehandling.

Vi ansvarar för att kontroller genomförs

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) ansvarar för att kontorsrevisioner görs hos avtalsleverantören och att kontroller genomförs på tillverkningsanläggningar runt om i världen. Till exempel i Kina, Malaysia, Pakistan, Thailand, Litauen och Polen. Kontrollerna kan exempelvis innefatta tillverkning av kontorsmaterial, livsmedel, IT-produkter, kopieringsmaskiner, kläder eller möbler.

Vid revisionerna kontrollerar vi de krav som många upphandlande myndighet ställer i sina ramavtal. Dels utifrån FN:s barnkonvention, dels utifrån ILO:s åtta kärnkonversioner: ingen förekomst av barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt samt krav om miljö, hälsa och säkerhet.

Att få tillgång till Hållbarhetskollen innebär att du som UM får ta del av alla revisioner som har gjorts och som ska göras. Dessutom får du möjlighet att påverka urvalet av leverantörer som ska följas upp framöver. Detta genom att du ombeds att bidra med information angående dina avtal inom utpekade riskområden. På så vis kan vi välja ut relevanta leverantörer och avtal för våra uppföljningar. Tillsammans kan vi göra skillnad samtidigt som vi ökar effektiviteten genom samordnad kontroll av våra leverantörer och deras produktion.

Expertråd hjälper till att prioritera

I Hållbarhetskollen finns ett expertråd som ger råd om vilka revisioner som ska utfördas. Deltagande UM kontaktas i samband med planering av revisioner och ombeds ange vilka leverantörer man har avtal med inom vissa utpekade riskområden, t ex IT och textilier. Rådet träffas två gånger om året och består av representanter från deltagande kommuner, Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus.

Hur får vi som upphandlande myndighet tillgång till Hållbarhetskollen?

Från 1 januari 2018 kan du som är kommun, landsting eller kommunalt- eller landstingsägt bolag att få tillgång till Hållbarhetskollen genom att betala den årliga serviceavgiften på 1000 kr till SKI. Faktura skickas årligen ut i november tillsammans med SKI:s ramavtalsupphandlingsplan för nästkommande år. Om du inte får faktura – kontakta kundservice på ski-kundsupport@sklkommentus.se.

Har du några frågor om Hållbarhetskollen, vänligen kontakta Mari Andersson Borgenport mari.anderssonborgenport@sklkommentus.se.

Vi kommer också att lansera en ny webb-lösning för Hållbarhetskollen den 1 januari 2018, där det blir lättare och mer överskådligt att följa våra olika revisionsuppdrag.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar