AffärsConcept

Vi är ett nyfiket och vasst konsultbolag inom SKL Kommentus-koncernen som arbetar med affärsrådgivning kopplat till offentlig sektor. Vi erbjuder strategisk rådgivning, stöd och utbildning inom offentlig upphandling och inköp.

Gustav Blomberg med kollegor

Vi vet att offentlig upphandling kan vara svårt, att tiden inte alltid räcker till och att det ibland saknas rätt kompetens. Därför erbjuder vi på AffärsConcept ett heltäckande och kvalificerat stöd till dig som arbetar inom inköp och upphandling.

Affärsrådgivare med spetskompetens

Våra affärsrådgivare har spetskompetens inom upphandling till offentlig sektor och åtar sig uppdrag som är till nytta för myndigheter, organisationer och andra företag som följer upphandlingslagstiftningen. Vi kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig göra lyckade affärer!

Utbildning i offentlig upphandling

Utöver vår konsultverksamhet håller vi i utbildningar inom offentlig upphandling där våra konsulter delar med sig av mångårig erfarenhet, kunskap och praktisk kompetens. Du kan gå både grund- och fördjupningsutbildningar samt längre utbildningsprogram. Oavsett tidigare erfarenhet i upphandling hittar du kvalitativa kurser som passar din nivå.

Våra verksamhetsområden

Vi erbjuder tjänster inom främst fem verksamhetsområden:

  • It och digitalisering
  • Samhällsbyggnad
  • Upphandlings- och affärsjuridik
  • Styrning och analys
  • Utbildning

Verksamma i hela landet

Vi på AffärsConcept är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Välkommen att höra av dig!

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar