SKL Kommentus HR- och chefsstöd

Vi erbjuder, i samarbete med SKR, digitala HR-tjänster, utbildning inom strategisk HR och tryckta kollektivavtal, lagar, blanketter och böcker. Allt för att underlätta för dig i ditt arbete.

Nina Bökman med kollegor

Digitala HR-tjänster för dig

Hos oss på HR- och chefsstöd hittar du digitala verktyg för HR-processen. Vi ger dig stöd i ditt kvalitetssäkrande arbete genom strategiska och kostnadseffektiva HR-tjänster i form av bl.a. HR- och chefsguiden innehållande lagar och kollektivavtal samt vägledning kring dessa och löneanalysverktyg.

Utbildning inom strategisk HR

Vi håller grund- och fördjupningskurser inom strategisk HR och kompetensförsörjning. Våra kurser håller alltid hög kvalitet liksom våra lärare som alla har mångårig praktisk och teoretisk kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet inom HR-området, en kurs som passar din nivå. Vi genomför även utbildningar på plats hos dig med anpassning till just dina förutsättningar och behov.

Tryckta lagar, avtal och blanketter

Vi erbjuder även tryckta lagar, avtal, blanketter och ett urval av böcker till nytta för dig som arbetar inom kommun, landsting och regioner eller Pacta-företag.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar