Organisation och verksamheter

I SKL Kommentuskoncernen ingår tre verksamhetsområden. Nedan kan du läsa om hur vårt bolag är uppbyggt, vilka våra dotterbolag är och om deras produkter och tjänster inom upphandling, inköp och HR.

Organisationsstruktur

Organisationskiss

Inom koncernen finns en vd, styr- och stöd avdelningar och tre affärsområden. Vi är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är ett växande bolag som omfattar ungefär 170 anställda.

Affärsområden

Vi strävar efter att hjälpa offentlig sektor att skapa mesta möjliga nytta för invånarna – för alla som lever, arbetar, går i skola eller behöver omsorg i vårt land. Läs mer om våra tre affärsområden nedan.

Emilia Broniarczyk

Emilia Broniarczyk

Ledningsassistent och kommunikatör, SKL Kommentus, Föräldraledig
Tel:
08 709 59 22
Mobil:
070 386 55 79
Skicka e-post

SKL Kommentus årsredovisning

Hållbarhetsrapport

Vi är en nationell inköpscentral som hjälper kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal.

Vi erbjuder strategisk rådgivning, stöd och utbildning inom offentlig upphandling och inköp.

Vi erbjuder strategiska digitala tjänster och utbildningar inom HR-området samt tryckt material - kvalitetssäkrat av SKL.