Organisation och verksamheter

Fyra bolag, tre verksamhetsområden, ett SKL Kommentus. Här kan du läsa om hur vårt bolag är uppbyggt, vilka våra dotterbolag är och om deras produkter och tjänster inom upphandling, inköp och HR.

Organisationsstruktur

Inom koncernen finns en vd, stödjande avdelningar och tre affärsområden. Vi är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt är vi snart 130 anställda.

Vi är en nationell inköpscentral med fokus på kategoristyrning, upphandling och hållbarhet.

Vi är ett nyfiket konsultbolag med vass kompetens inom offentlig upphandling och inköp.

Vi erbjuder digitala HR-tjänster, utbildning inom strategisk HR och tryckta lagar, blanketter och böcker. Allt för att underlätta för dig i ditt arbete.