Medarbetare på AffärsConcept

Här hittar du kontaktuppgifter till våra konsulter på AffärsConcept. Du kan även hitta kontaktuppgifter till andra medarbetare i koncernen genom att göra ett urval på arbetsområde eller koncern/bolag.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Ayeh Arya

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 5095525
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här

  Ayeh arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning och stöd vid överprövningar. Hon genomför både varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster samt IT-relaterade produkter och tjänster. Hon har mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet, landsting och kommun. Ayeh är jurist med inriktning mot offentlig rätt.

 • Björn Westin

  Upphandlingsstrateg, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 31
  Mobil:
  070 745 56 34
  E-post:
  Skicka här

  Björn arbetar med upphandling och strategisk rådgivning. Han genomför upphandlingar och granskar upphandlingsunderlag samt deltar i utveckling av upphandlingsverksamhet och utbildar inom offentlig upphandling. Björn har mångårig erfarenhet från upphandling från såväl stat som landsting och kommun. Han har bred erfarenhet från komplexa it-system- och it-tjänsteupphandlingar samt av upphandling i samband med konkurrensutsättning och outsourcing.

 • Camilla Nilsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 64
  Mobil:
  072 217 96 04
  E-post:
  Skicka här

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Hennes fokusområde innefattar upphandlingar inom bl.a. bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Hon har mångårig erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, projektledning, standardavtalen (AB 04, ABT 06, ABK 09), utformning och tolkning av kontrakt samt tvistelösning inom aktuella områden. Camilla har juristexamen från Stockholms universitet.

 • Carl-Erik Ewerthz

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  Skicka här

  Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet

 • Caroline Hagberg

  Affärsområdeschef, Ledning, AffärsConcept och vice VD, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 23
  Mobil:
  072 503 73 19
  E-post:
  Skicka här

  Caroline har gedigen erfarenhet från konsultverksamhet inom privat och offentlig verksamhet och ansvarar för arbetsledning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet och har lång erfarenhet av projektledning. Caroline har en Marknadsekonomexamen från Berghs School of Communication och en MBA från Företagsekonomiska institutet i Stockholm.

 • Caroline Paues

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Cassandra Schön

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 77
  Mobil:
  072 534 82 78
  E-post:
  Skicka här

  Cassandra arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Cen Chen

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  Skicka här

  Cen arbetar med upphandling och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, medicinskteknisk utrustning, vårdprodukter och IT-system. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och en dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring samt affärsengelska.

 • Charlotte Murray

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  Skicka här

  Charlotte har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Dessutom har hon omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar samt leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Christoffer Steen Lagerstam

  Upphandlingkonsult

  Telefon:
  Mobil:
  072 567 66 34
  E-post:
  Skicka här

  Christoffer arbetar med upphandling och rådgivning och genomför främst upphandlingar av varor och tjänster. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Daniel Brynolf

  Upphandlingskonsult

  Telefon:
  Mobil:
  072-999 24 23
  E-post:
  Skicka här

  Daniel arbetar med upphandling, utredningar, överprövning och rådgivning. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Daniel Fredriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  Skicka här

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Delia Ander

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  072 884 56 51
  E-post:
  Skicka här

  Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

 • Ebba Bertilsdotter

  Tf Regionchef, region syd, AffärsConcept, Föräldraledig

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  Skicka här

  Ebba arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt är ombud vid överprövningar och håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, juridisk rådgivning och av att genomföra olika typer av upphandlingar med fokus på IT-system, kommunikationstjänster och konsulttjänster. Hon har tidigare erfarenhet från arbete på upphandlande myndighet och ledningsansvar från kommunal upphandlingsverksamhet. Ebba har studerat offentlig upphandling vid Stockholms universitet och har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Elisabeth Molin

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  Skicka här

  Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

 • Eva Hamberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 57
  Mobil:
  076 125 19 41
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning. Eva genomför upphandlingar inom entreprenader, varor och tjänster. Hon har många års erfarenhet av inköp och försäljning samt internationell handel och supply chain-flödet från den privata sektorn. Eva är Marknadsekonom från IHM-Business School samt har läst till Offentlig upphandlare på Påhlmans Handelsinstitut och Export Management på Stockholms Internationella Handelsskola.

 • Evelina Emanuelsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 88
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Gustav Blomberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  Skicka här

  Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a.
  försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och
  distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med
  inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid
  Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Hannes Härfast

  Upphandlingskonsult trainee, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  072-370 41 18
  E-post:
  Skicka här
 • Heidi Karlander

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 46
  Mobil:
  072 584 74 41
  E-post:
  Skicka här

  Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Helena Ottosson Kraus

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  Skicka här

  Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Jeanette Åkerberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 10
  Mobil:
  072 254 59 52
  E-post:
  Skicka här
 • Johannes Edmark

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 33
  Mobil:
  072 746 88 22
  E-post:
  Skicka här

  Johannes arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Han är utbildad jurist med inriktning mot offentlig upphandling och har även en journalistexamen, båda från Stockholms universitet. Han har tidigare erfarenhet från att bland annat ha arbetat med trade finance på bank.

 • Jonas Frändestam

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  Skicka här

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Jörgen Keckman Eriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 58
  Mobil:
  072 729 05 57
  E-post:
  Skicka här

  Jörgen arbetar med upphandling och rådgivning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster och har gedigen kunskap inom IT-området. Han har erfarenhet av projektledning av upphandlingar, leverantörs- och avtalsuppföljning samt verksamhetsutveckling. Jörgen är utbildad inom kvalificerat inköp och affärslogistik på Logistikhögskolan, Stockholm.

 • Karen Arista

  Upphandlingskonsult

  Telefon:
  Mobil:
  072-999 24 27

  Karen har en jur.kand. från Stockholms universitet och kommer närmast från Stockholms stad där hon arbetade som upphandlare och jurist. Där arbetade hon med stadsövergripande upphandlingar inom socialomsorg och förvaltningsspecifika tjänster. Hon har även erfarenhet av förvaltningsjuridik, GDPR och IOP.

 • Klara Diskay

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 84
  Mobil:
  072 584 74 50
  E-post:
  Skicka här

  Klara arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt håller utbildningar. Hon är generalist och genomför upphandlingar inom många områden som bland annat inkluderar IT, entreprenader, fastighetsnära tjänster samt övriga tjänster och varor. Hon har stor vana av att genomföra samordnade upphandlingar och omfattande inköpsprojekt, samt har erfarenhet av att utveckla offentliga inköpsorganisationer och inköpsstrategier. Klara är företagsekonom med inriktning mot offentliga organisationer.

 • Lina Björnådal

  Bid Manager, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  072 580 79 41
  E-post:
  Skicka här
 • Linnea Jonze

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  Skicka här

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Lotta Olsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 29
  Mobil:
  072 539 13 43
  E-post:
  Skicka här

  Lotta arbetar med upphandling, utredning, rådgivning, överprövningar och håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder upphandlingar inom varor, tjänster och entreprenader, såsom lokalvård och andra fastighetsnära tjänster, varukorgsupphandlingar, entreprenader, it-system samt konsulter. Lotta har en jur. kand. från Uppsala Universitet med inriktning mot EU-rätt samt en Master i EU-rätt från College of Europe i Brygge, Belgien.

 • Lovisa Jorikson Wahl

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 91
  Mobil:
  072 746 88 33
  E-post:
  Skicka här

  Lovisa arbetar med upphandling, rådgivning och utredning och genomför främst upphandlingar av varor och tjänster. Hon har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Marie Thorsell

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 32
  Mobil:
  070 234 55 52
  E-post:
  Skicka här

  Marie arbetar med upphandling och rådgivning och har gedigen erfarenhet av upphandling av bl.a. molntjänster, komplexa IT-system och IT-driftstjänster. Hon är en rutinerad projektledare med stor förhandlingsvana och lång erfarenhet från aktiv avtalsuppföljning. Marie har länge arbetat med kvalificerat upphandlings- och inköpsarbete från både privat och offentlig sektor och har även erfarenhet av internationella upphandlingar på engelska. Marie är Diplomerad Inköpsekonom från IHM Business School.

 • Mårten Nyström Holm

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  Mobil:
  072-884 56 58
  E-post:
  Skicka här
 • Niclas Andersson

  Regionchef Region Väst, Tf Regionchef Region Syd, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 04
  Mobil:
  072 503 73 12
  E-post:
  Skicka här

  Niclas arbetar med upphandling och rådgivning och genomför upphandlingar inom bland annat entreprenad, arkitekt och konsulttjänster inom regelverket för LOU och LUF. Han har mångårig erfarenhet av utredningar och att projektleda och självständigt genomföra olika typer av komplexa upphandlingar. I tillägg har Niclas stor erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete, från både privat- och offentlig sektor.

 • Nina Fors

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept - föräldraledig

  Telefon:
  08 709 59 68
  Mobil:
  072 584 74 49
  E-post:
  Skicka här

  Nina arbetar med upphandling, rådgivning och utredningar samt håller i utbildningar. Hon har mångårig erfarenhet av privat och offentlig upphandling och har arbetat på Upphandlingsmyndigheten med dialog och innovation. Nu projektleder och genomför hon upphandlingar inom ett flertal områden som bl.a. svårdefinierade tjänster och innovationer, kreativa tjänster, undersökningstjänster, utbildningar och arkitekter. Nina är diplomerad facilitator och leder grupper genom t.ex. behov och dialog med leverantörer.

 • Patrik Adersjö

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  0406616222
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här

  Patrik Adersjö är upphandlingskonsult på AffärsConcepts regionkontor i Malmö med erfarenhet av att driva och projektleda upphandlingar av byggentreprenader, varor och tjänster. Patrik har bred kompetens inom fastighetsförvaltning och har genomfört stora komplexa ramavtalsupphandlingar inom områden som köksförnyelse, tekniska konsulter och måleriarbeten. Utöver entreprenader, bygg- och fastighetsrelaterade tjänster och varor har han även erfarenhet av exempelvis upphandlingar av utbildning och företagshälsovård. Patrik har god vana av att medverka i hela inköpsprocessen från behovsanalys till utformning av upphandlingsdokument, prövning och utvärdering av anbud, implementering av avtal, avrop och uppföljning av avtal.

 • Philip Johansson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 7016691
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Rickard Andersson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  Skicka här

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här

  Utbildningsansvarig, utbildningsadministratör

 • Sophia Klang Törnberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  Skicka här

  Stephanie arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför främst varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat läkemedel, konsulttjänster, fastighetstjänster, kommunikationstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

 • Tove Munthe

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  Skicka här

  Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.