Medarbetare på AffärsConcept

Här hittar du kontaktuppgifter till våra konsulter på AffärsConcept. Du kan även hitta kontaktuppgifter till andra medarbetare i koncernen genom att göra ett urval på arbetsområde eller koncern/bolag.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Amina Blivik

  Amina Blivik

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 69
  Mobil:
  073 445 82 03
  E-post:
  Skicka här

  Amina arbetar med uppdrag inom samhällsbyggnad och organisationsutveckling. Hon genomför upphandlingar i enlighet med LOU och LUF och har erfarenhet av standardregelverken AB, ABT och ABK. Amina har också erfarenhet av att arbeta med strategiskt kategoriarbete inom entreprenad och tekniska konsulter. I tidigare arbete har hon fördjupat sig inom samarbets- och inköpsmodeller, särskilt inom partneringavtal.

  Amina har kunskap inom områdena finansiering, värdering, fastighets- och handelsrätt. Hon har en ekonomisk kandidat i företagsfinansiering och en teknisk kandidat i fastighet och finans.

 • Ayeh Arya

  Ayeh Arya

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 25
  Mobil:
  072 567 66 52
  E-post:
  Skicka här

  Ayeh arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning och stöd vid överprövningar. Hon genomför både varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster samt IT-relaterade produkter och tjänster. Hon har mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet, landsting och kommun. Ayeh är jurist med inriktning mot offentlig rätt.

 • Carl-Erik Ewerts

  Carl-Erik Ewerthz

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  Skicka här

  Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet

 • Caroline Paues

  Caroline Paues

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Cassandra Schön

  Cassandra Schön

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 77
  Mobil:
  072 534 82 78
  E-post:
  Skicka här

  Cassandra arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Cen Chen

  Cen Chen

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  Skicka här

  Cen arbetar med upphandling och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, medicinskteknisk utrustning, vårdprodukter och IT-system. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och en dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring samt affärsengelska.

 • Charlotte Murray

  Charlotte Murray

  Affärsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  Skicka här

  Charlotte har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Dessutom har hon omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar samt leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Daniel Brynolf

  Daniel Brynolf

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 45
  Mobil:
  072 999 24 23
  E-post:
  Skicka här

  Daniel arbetar med upphandling, utredningar, överprövning och rådgivning. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Daniel Frediksson

  Daniel Fredriksson

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  Skicka här

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Delia Ander

  Delia Ander

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 66 12
  Mobil:
  072 884 56 51
  E-post:
  Skicka här

  Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

 • Ebba Bertilsson

  Ebba Bertilsdotter

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  Skicka här
 • Elisabeth Molin

  Elisabeth Molin

  Administrativ chef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  Skicka här

  Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

 • Erika Lööv-Wallin

  Erika Lööv-Wallin

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 05
  Mobil:
  072 999 42 55
  E-post:
  Skicka här

  Erika har arbetat med offentlig upphandling med inriktning mot bygg och fastighet under 10 års tid. Hon har stor vana av att planera och genomföra upphandlingar, samt att projektleda avtalsgrupper och att förvalta och följa upp avtal.

  Erika har en ekonomie Magisterexamen på Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot internationell marknadsföring.

 • Gussun Albadri

  Gussun Albadri

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 30
  Mobil:
  072 997 20 87
  E-post:
  Skicka här

  Gussun arbetar med upphandling, utredning, överprövning samt strategisk och juridisk rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bl.a. varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete samt upphandlingar av nationella ramavtal. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Gussun har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet.

 • Gustav Blomberg

  Gustav Blomberg

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  Skicka här

  Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a.
  försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och
  distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med
  inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid
  Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Hannes Härfast

  Hannes Härfast

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 41
  Mobil:
  072 370 41 18
  E-post:
  Skicka här

  Hannes arbetar med upphandling, överprövning, utredning samt strategisk och juridisk rådgivning. Han genomför upphandlingar inom samtliga segment. Hannes har erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar kring strategiskt viktiga frågor inom offentlig upphandling och närliggande rätts- och ämnesområden. Han har läst juristprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot offentlig upphandling samt straff- och processrätt.

 • Heidi Karlander

  Heidi Karlander

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 46
  Mobil:
  072 584 74 41
  E-post:
  Skicka här

  Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Helena Ottosson

  Helena Ottosson Kraus

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  Skicka här

  Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Janina Reitz

  Janina Reitz

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 50
  Mobil:
  072 889 91 75
  E-post:
  Skicka här

  Janina arbetar med upphandlingar och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom tjänster, IT-system och varor. Hon har stor vana av ESPD och har arbetat direkt med implementeringen av EU-direktiven. Hon har erfarenhet av att arbeta med svensk, finsk och åländsk lagstiftning. Janina är jurist med inriktning mot internationell och samhällsorienterad rättsvetenskap.

 • Jesper Nyeröd

  Jesper Nyreröd

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 54
  Mobil:
  072 889 91 84
  E-post:
  Skicka här
 • Jonas Frändestam

  Jonas Frändestam

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  Skicka här

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Jörgen Keckman

  Jörgen Keckman Eriksson

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 58
  Mobil:
  072 729 05 57
  E-post:
  Skicka här

  Jörgen arbetar med upphandling och rådgivning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster och har gedigen kunskap inom IT-området. Han har erfarenhet av projektledning av upphandlingar, leverantörs- och avtalsuppföljning samt verksamhetsutveckling. Jörgen är utbildad inom kvalificerat inköp och affärslogistik på Logistikhögskolan, Stockholm.

 • Karen Arista

  Karen Arista Lindqvist

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 52
  Mobil:
  072 999 24 27
  E-post:
  Skicka här

  Karen arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete, förvaltningsjuridik, GDPR och IOP från kommunal sektor. Karen har en juristexamen från Stockholms universitet.

 • Karolin Ford

  Karolin Ford

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  040 685 25 96
  Mobil:
  072 889 91 93
  E-post:
  Skicka här

  Karolin Ford är upphandlingskonsult på AffärsConcepts regionkontor i Malmö. Hon har erfarenhet av att självständigt driva och projektleda upphandlingar, främst tjänste- och varuupphandlingar. Dessutom har Karolin god vana av att medverka i hela inköpsprocessen från behovsanalys till utformning av upphandlingsdokument, prövning och utvärdering av anbud, implementering av avtal, avrop, uppföljning och förhandling av avtal.

  Karolin har arbetat med sociala krav främst med fokus på sysselsättningsfrämjande åtgärder genom upphandling, samt agerat utbildningsledare för kurser gällande inköp i offentlig sektor, direktupphandling och ramavtal.

 • Klara Diskay

  Klara Diskay

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 84
  Mobil:
  072 584 74 50
  E-post:
  Skicka här

  Klara arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt håller utbildningar. Hon är generalist och genomför upphandlingar inom många områden som bland annat inkluderar IT, entreprenader, fastighetsnära tjänster samt övriga tjänster och varor. Hon har stor vana av att genomföra samordnade upphandlingar och omfattande inköpsprojekt, samt har erfarenhet av att utveckla offentliga inköpsorganisationer och inköpsstrategier. Klara är företagsekonom med inriktning mot offentliga organisationer.

 • Li Langemark

  Li Langemark

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 59
  Mobil:
  072 999 42 99
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Björnådal

  Lina Björnådal

  Bid Manager, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 48
  Mobil:
  072 580 79 41
  E-post:
  Skicka här
 • Linnea Jonze

  Linnea Jonze Sparrings

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  Skicka här

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Mårten Nyström Holm

  Mårten Nyström Holm

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 31
  Mobil:
  072 884 56 58
  E-post:
  Skicka här

  Mårten arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövningar.Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena entreprenad, IT-tjänster och konsulttjänster samt projektleder samordnade upphandlingar. Mårten är jurist från Stockholms Universitet med inriktning mot offentlig upphandling och EU-rätt.

 • Niclas Andersson

  Niclas Andersson

  Marknadsansvarig, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 04
  Mobil:
  072 503 73 12
  E-post:
  Skicka här

  Niclas arbetar med upphandling och rådgivning samt genomför upphandlingar inom bland annat
  entreprena och arkitekt- och konsulttjänster inom regelverket för LOU och LUF. Han har mångårig erfarenhet av projektledning från bl.a. Volvo Cars och att självständigt genomföra utredningar och olika typer av komplexa upphandlingar. I tillägg har Niclas stor erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarebte, från både privat och offentlig sektor.

 • Rickard Andersson

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  Skicka här

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Sofie Jakandre

  Sofie Jakandré

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 14
  Mobil:
  072 999 42 77
  E-post:
  Skicka här

  Sofie arbetar med organisationsutveckling, rådgivning och genomför upphandlingar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i många typer av upphandlingar både inom entreprenad och varu- och tjänsteupphandlingar. Hon har bland annat genomfört förhandlade förfaranden på både svenska och engelska. Sofie har erfarenhet av arbete i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till avtalsförvaltning och uppföljning av leverantörer.

  Sofie har också erfarenhet av projektledning, att utveckla inköpsorganisationer, införa kategoribaserat inköp och ta fram inköpsstrategier samt implementering av inköpssystem.

  Sofie har en filosofie magisterexamen i biologi med inriktning mot miljöledning och miljörevision och har en lång erfarenhet från miljö-, avfalls- och energibranschen, där hon bland annat har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom upphandling.

 • Sonya Budak

  Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  Mobil:
  070 458 21 21
  E-post:
  Skicka här

  Utbildningsansvarig, utbildningsadministratör

 • Sophia Klang Törnberg

  Sophia Klang Törnberg

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Stephanie Konac

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  Skicka här

  Stephanie arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför främst varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat läkemedel, konsulttjänster, fastighetstjänster, kommunikationstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

 • Tove Munther

  Tove Munthe

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  Skicka här

  Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.