Kontakt till koncernledningen

tar du SKL Kommentus koncernledning och deras kontaktuppgifter. Du kan även hitta medarbetare i andra delar av koncernen. Du väljer vad du vill se genom att klicka i det du är intresserad av.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Agnes Fransén

  Koordinator, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 21
  Mobil:
  070 780 19 85
  E-post:
  Skicka här
 • Alex Lantz

  Alex Lantz

  Avtalscontroller, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 16
  Mobil:
  072 254 59 16
  E-post:
  Skicka här
 • Alicia Höglund

  Alicia Höglund

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  073 862 38 14
  E-post:
  Skicka här
 • Amina Blivik

  Amina Blivik

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 69
  Mobil:
  073 445 82 03
  E-post:
  Skicka här

  Amina arbetar med uppdrag inom samhällsbyggnad och organisationsutveckling. Hon genomför upphandlingar i enlighet med LOU och LUF och har erfarenhet av standardregelverken AB, ABT och ABK. Amina har också erfarenhet av att arbeta med strategiskt kategoriarbete inom entreprenad och tekniska konsulter. I tidigare arbete har hon fördjupat sig inom samarbets- och inköpsmodeller, särskilt inom partneringavtal.

  Amina har kunskap inom områdena finansiering, värdering, fastighets- och handelsrätt. Hon har en ekonomisk kandidat i företagsfinansiering och en teknisk kandidat i fastighet och finans.

 • Andreas Holmer

  Regionalt inköpsstöd Kalmar, Jönköping, Östergötland, Gotland, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 66 93
  Mobil:
  072 999 42 81
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Borgstedt

  Anna Borgstedt

  Kontorsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 57
  Mobil:
  072 889 91 95
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Hankers

  Anna Hankers

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 50
  Mobil:
  072 539 97 42
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Lantz

  Anna Lantz

  Kommunikatör, SKL Kommentus, Föräldraledig

  Telefon:
  08 709 55 45
  Mobil:
  072 997 20 59
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Larsson

  Anna Larsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 30
  Mobil:
  072 517 34 74
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Löfström

  Anna Löfström

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköscentral

  Telefon:
  040 685 25 97
  Mobil:
  072 999 42 70
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Persson

  Anna Persson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 06
  Mobil:
  072 746 88 25
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Törnqvist

  Anna Törnqvist

  Regionalt inköpsstöd Skåne, Blekinge, Kronoberg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 10
  Mobil:
  072 503 73 13
  E-post:
  Skicka här
 • Annelie Duvfa

  Annelie Dufva

  Projektledare, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 12
  Mobil:
  072 540 57 44
  E-post:
  Skicka här
 • Annelie Khaldi

  Annelie Khaldi

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 55 04
  Mobil:
  076 125 19 22
  E-post:
  Skicka här
 • Annika Winter

  Annika Winter

  Operativ ekonomichef

  Telefon:
  08 709 59 71
  Mobil:
  072 997 20 58
  E-post:
  Skicka här
 • Arian Mandegari

  Arian Mandegari

  Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 01
  Mobil:
  072 746 88 37
  E-post:
  Skicka här
 • Ayeh Arya

  Ayeh Arya

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 25
  Mobil:
  072 567 66 52
  E-post:
  Skicka här

  Ayeh arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning och stöd vid överprövningar. Hon genomför både varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster samt IT-relaterade produkter och tjänster. Hon har mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet, landsting och kommun. Ayeh är jurist med inriktning mot offentlig rätt.

 • Camilla Stiller

  Camilla Stiller

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  031 701 62 01
  Mobil:
  072 254 59 57
  E-post:
  Skicka här

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning och har stor erfarenhet av upphandling inom universitet, kommun och inköpscentral. Hon har främst erfarenhet av upphandling av varor och tjänster inom LOU, med gedigen erfarenhet av projektledning, avtalsförvaltning och e-handel. Camilla har en magisterexamen inom naturvetenskap och är certifierad upphandlare

 • Carina Norgren

  Carina Norgren

  Ekonomi- och HR-chef, Ledning, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 43
  Mobil:
  072 724 32 68
  E-post:
  Skicka här
 • Carl-Erik Ewerts

  Carl-Erik Ewerthz

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  Skicka här

  Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet

 • Caroline Paues

  Caroline Paues

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Caroline Tottie

  Caroline Tottie

  Kategoriansvarig Kontor och Förbrukning, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 76
  Mobil:
  076 125 19 42
  E-post:
  Skicka här
 • Cassandra Schön

  Cassandra Schön

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 77
  Mobil:
  072 534 82 78
  E-post:
  Skicka här

  Cassandra arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Catharina Brick Holm

  Catharina Birck Holm

  Redovisningsansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 60
  Mobil:
  070 307 59 60
  E-post:
  Skicka här
 • Cecilia Gerger

  Cecilia Gerger

  Kommunikationschef, Ledning, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 05
  Mobil:
  070 509 40 18
  E-post:
  Skicka här
 • Cen Chen

  Cen Chen

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  Skicka här

  Cen arbetar med upphandling och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, medicinskteknisk utrustning, vårdprodukter och IT-system. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och en dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring samt affärsengelska.

 • Charlotte Dagnäs

  Charlotte Dagnäs

  Kategoriansvarig professionella tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 86
  Mobil:
  072 584 74 47
  E-post:
  Skicka här
 • Charlotte Jonasson

  Charlotte Jonasson

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 55 42
  Mobil:
  072 370 41 19
  E-post:
  Skicka här
 • Charlotte Murray

  Charlotte Murray

  Affärsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  Skicka här

  Charlotte har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Dessutom har hon omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar samt leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Christina Ebbersten

  Christina Ebbersten

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 46
  Mobil:
  072 997 20 60
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Hedlycke

  Metod- och processansvarig

  Telefon:
  08 709 55 23
  Mobil:
  072 567 66 46
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Öhlund

  Avtalsansvarig förbrukningsmaterial, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 35
  Mobil:
  072 584 74 46
  E-post:
  Skicka här
 • Clara Wadman

  Clara Wadman

  Avtalsansvarig digitala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 66
  Mobil:
  072 994 79 56
  E-post:
  Skicka här
 • Daniel Brynolf

  Daniel Brynolf

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 45
  Mobil:
  072 999 24 23
  E-post:
  Skicka här

  Daniel arbetar med upphandling, utredningar, överprövning och rådgivning. Han har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Daniel Frediksson

  Daniel Fredriksson

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  Skicka här

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Daniel Yousefi

  Daniel Yousefi

  HR-ansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 93
  Mobil:
  072 749 72 51
  E-post:
  Skicka här
 • David Westberg

  David Vestberg

  Kategoriansvarig fastighetsnära varor och tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 64
  Mobil:
  072 889 91 59
  E-post:
  Skicka här
 • Delia Ander

  Delia Ander

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 66 12
  Mobil:
  072 884 56 51
  E-post:
  Skicka här

  Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

 • Ebba Bertilsson

  Ebba Bertilsdotter

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  Skicka här
 • Ebba Melchior

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  031 701 66 90
  Mobil:
  072 999 24 18
  E-post:
  Skicka här
 • Elham Ali

  Elham Ali

  Inköpare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 43
  Mobil:
  072 370 41 20
  E-post:
  Skicka här
 • Elin Eriksson

  Elin Eriksson

  Marknadskommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 80
  Mobil:
  072 254 59 51
  E-post:
  Skicka här
 • Elina Waara

  Bolagsjurist, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  073 862 38 13
  E-post:
  Skicka här
 • Elisabeth Molin

  Elisabeth Molin

  Administrativ chef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  Skicka här

  Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

 • Emilia Broniarczyk

  Emilia Broniarczyk

  Ledningsassistent och kommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 22
  Mobil:
  070 386 55 79
  E-post:
  Skicka här
 • Emma Axdorph

  Emma Axdorph

  Projektledare, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 58
  Mobil:
  072 999 42 73
  E-post:
  Skicka här
 • Erik Edström

  Erik Edström

  Upphandlingschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 26
  Mobil:
  072 724 12 36
  E-post:
  Skicka här
 • Erika Lööv-Wallin

  Erika Lööv-Wallin

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 05
  Mobil:
  072 999 42 55
  E-post:
  Skicka här

  Erika har arbetat med offentlig upphandling med inriktning mot bygg och fastighet under 10 års tid. Hon har stor vana av att planera och genomföra upphandlingar, samt att projektleda avtalsgrupper och att förvalta och följa upp avtal.

  Erika har en ekonomie Magisterexamen på Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot internationell marknadsföring.

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  VD SKL Kommentus, Ledning, koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 19
  Mobil:
  070 270 37 98
  E-post:
  Skicka här
 • Evelina Holm

  Evelina Holm

  Webbadministratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 32
  Mobil:
  072 999 42 95
  E-post:
  Skicka här
 • Ewa Jörgensen

  Ewa Jörgensen

  Affärsutvecklare, HR- & chefsstöd

  Telefon:
  08 709 59 41
  Mobil:
  072 729 05 59
  E-post:
  Skicka här
 • Fredrik Lovén

  Fredrik Lovén

  Chef kundstöd, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 36
  Mobil:
  072 535 40 76
  E-post:
  Skicka här
 • Freja Nordqvist

  Freja Nordqvist

  Ledningsassistent, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 63
  Mobil:
  072 997 60 70
  E-post:
  Skicka här
 • Frida Skårner

  Frida Skårner

  Kategoriansvarig Sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 27
  Mobil:
  076 761 58 27
  E-post:
  Skicka här
 • Gabriella Lundin

  Gabriella Lundin

  Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 38
  Mobil:
  072 723 89 11
  E-post:
  Skicka här
 • Gunilla Johansson

  Gunilla Johansson

  Webbansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 02
  Mobil:
  072 746 88 41
  E-post:
  Skicka här
 • Gussun Albadri

  Gussun Albadri

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 30
  Mobil:
  072 997 20 87
  E-post:
  Skicka här

  Gussun arbetar med upphandling, utredning, överprövning samt strategisk och juridisk rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bl.a. varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete samt upphandlingar av nationella ramavtal. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Gussun har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet.

 • Gustav Blomberg

  Gustav Blomberg

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  Skicka här

  Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a.
  försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och
  distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med
  inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid
  Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Hanna Sandström

  Hanna Sandström

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 19
  Mobil:
  072 997 20 88
  E-post:
  Skicka här
 • Hannele Söderholm

  Hannele Söderholm

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 06
  Mobil:
  076 125 19 24
  E-post:
  Skicka här
 • Hannes Härfast

  Hannes Härfast

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 41
  Mobil:
  072 370 41 18
  E-post:
  Skicka här

  Hannes arbetar med upphandling, överprövning, utredning samt strategisk och juridisk rådgivning. Han genomför upphandlingar inom samtliga segment. Hannes har erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar kring strategiskt viktiga frågor inom offentlig upphandling och närliggande rätts- och ämnesområden. Han har läst juristprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot offentlig upphandling samt straff- och processrätt.

 • Heidi Karlander

  Heidi Karlander

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 46
  Mobil:
  072 584 74 41
  E-post:
  Skicka här

  Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Helena Eggens

  Helena Eggens

  Avtalsansvarig Fastighetsnära varor & Läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 55
  Mobil:
  072 889 91 92
  E-post:
  Skicka här
 • Helena Ottosson Karus

  Helena Ottosson Kraus

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  Skicka här

  Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Helena Sävefjärd

  Helena Sävefjärd

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  031 701 66 99
  Mobil:
  073 862 38 08
  E-post:
  Skicka här
 • Henrik Ellung

  Henrik Ellung

  Kategoriansvarig gata och park, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 07
  Mobil:
  076 125 19 25
  E-post:
  Skicka här
 • Henrik Nottorp

  Henrik Nottorp

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 90
  Mobil:
  072 999 24 38
  E-post:
  Skicka här
 • Ida Engberg

  Ida Engberg

  Kategoriansvarig digitala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 94
  Mobil:
  072 546 15 41
  E-post:
  Skicka här
 • Ida Herbertsson

  Ida Herbertson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 67
  Mobil:
  070 605 46 80
  E-post:
  Skicka här
 • Iman Mojarrad

  Inköpare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 40
  Mobil:
  072 889 91 50
  E-post:
  Skicka här
 • Inga Belaja

  Inga Belaja

  Redovisningsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 65
  Mobil:
  072 450 01 35
  E-post:
  Skicka här
 • Jan Jäderberg

  Jan Jäderberg

  Biträdande Kategorichef, Kategoriansvarig Energi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 14
  Mobil:
  076 764 59 14
  E-post:
  Skicka här
 • Janina Reitz

  Janina Reitz

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 50
  Mobil:
  072 889 91 75
  E-post:
  Skicka här

  Janina arbetar med upphandlingar och rådgivning. Hon leder och genomför upphandlingar inom tjänster, IT-system och varor. Hon har stor vana av ESPD och har arbetat direkt med implementeringen av EU-direktiven. Hon har erfarenhet av att arbeta med svensk, finsk och åländsk lagstiftning. Janina är jurist med inriktning mot internationell och samhällsorienterad rättsvetenskap.

 • Jennifer Rosenberg

  Jennifer Rosenberg

  Koordinator, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 33
  Mobil:
  072 889 91 67
  E-post:
  Skicka här
 • Jenny Birkestad

  tf Affärsområdeschef HR- & chefsstöd

  Telefon:
  08 709 76 42
  Mobil:
  072 580 79 46
  E-post:
  Skicka här
 • Jenny Åberg

  Jenny Åberg

  Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 16
  Mobil:
  072 508 19 01
  E-post:
  Skicka här
 • Jens Brander

  Jens Brander

  Systemförvaltare SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 14
  Mobil:
  072 254 59 15
  E-post:
  Skicka här
 • Jesper Elvén

  Jesper Elvén

  IT-koordinator, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 54
  Mobil:
  072 535 40 55
  E-post:
  Skicka här
 • Jesper Nyeröd

  Jesper Nyreröd

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 54
  Mobil:
  072 889 91 84
  E-post:
  Skicka här
 • Joel Lack

  Joel Lack

  Bolagsjurist, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 37
  Mobil:
  072 994 79 54
  E-post:
  Skicka här
 • Joel Valtanen

  Joel Valtanen

  Regionalt inköpsstöd Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 98
  Mobil:
  072 999 42 80
  E-post:
  Skicka här
 • Johan Stenberg

  Johan Stenberg

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 95
  Mobil:
  072 997 20 95
  E-post:
  Skicka här
 • Johanna Lagerberg

  Johanna Lagerberg

  HR-generalist, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 99
  Mobil:
  072 997 60 59
  E-post:
  Skicka här
 • Jonas Frändestam

  Jonas Frändestam

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  Skicka här

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Jörgen Keckman

  Jörgen Keckman Eriksson

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 58
  Mobil:
  072 729 05 57
  E-post:
  Skicka här

  Jörgen arbetar med upphandling och rådgivning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster och har gedigen kunskap inom IT-området. Han har erfarenhet av projektledning av upphandlingar, leverantörs- och avtalsuppföljning samt verksamhetsutveckling. Jörgen är utbildad inom kvalificerat inköp och affärslogistik på Logistikhögskolan, Stockholm.

 • Karen Arista

  Karen Arista Lindqvist

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 52
  Mobil:
  072 999 24 27
  E-post:
  Skicka här

  Karen arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete, förvaltningsjuridik, GDPR och IOP från kommunal sektor. Karen har en juristexamen från Stockholms universitet.

 • Karin Sköld

  Karin Sköld

  Redovisningsansvarig

  Telefon:
  08 709 55 27
  Mobil:
  072 186 22 52
  E-post:
  Skicka här
 • Karolin Ford

  Karolin Ford

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  040 685 25 96
  Mobil:
  072 889 91 93
  E-post:
  Skicka här

  Karolin Ford är upphandlingskonsult på AffärsConcepts regionkontor i Malmö. Hon har erfarenhet av att självständigt driva och projektleda upphandlingar, främst tjänste- och varuupphandlingar. Dessutom har Karolin god vana av att medverka i hela inköpsprocessen från behovsanalys till utformning av upphandlingsdokument, prövning och utvärdering av anbud, implementering av avtal, avrop, uppföljning och förhandling av avtal.

  Karolin har arbetat med sociala krav främst med fokus på sysselsättningsfrämjande åtgärder genom upphandling, samt agerat utbildningsledare för kurser gällande inköp i offentlig sektor, direktupphandling och ramavtal.

 • Klara Diskay

  Klara Diskay

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 84
  Mobil:
  072 584 74 50
  E-post:
  Skicka här

  Klara arbetar med upphandling, rådgivning och utredning samt håller utbildningar. Hon är generalist och genomför upphandlingar inom många områden som bland annat inkluderar IT, entreprenader, fastighetsnära tjänster samt övriga tjänster och varor. Hon har stor vana av att genomföra samordnade upphandlingar och omfattande inköpsprojekt, samt har erfarenhet av att utveckla offentliga inköpsorganisationer och inköpsstrategier. Klara är företagsekonom med inriktning mot offentliga organisationer.

 • Kristin Tallbo

  Kristin Tallbo

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 96
  Mobil:
  072 999 42 56
  E-post:
  Skicka här
 • Lena Clareman

  Lena Clareman

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 00
  Mobil:
  072 567 66 31
  E-post:
  Skicka här
 • Lena Wettergren

  Lena Wettergren

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 63
  Mobil:
  072 580 79 50
  E-post:
  Skicka här
 • Li Langemark

  Li Langemark

  Verksamhetsområdeschef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 59
  Mobil:
  072 999 42 99
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Björnådal

  Lina Björnådal

  Bid Manager, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 48
  Mobil:
  072 580 79 41
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Lidell

  Lina Lidell

  Omvärldsanalytiker, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 22
  Mobil:
  072 567 66 32
  E-post:
  Skicka här
 • Linn Isacson

  Linn Isacson

  Produktkoordinator, HR- & chefsstöd

  Telefon:
  08 709 59 92
  Mobil:
  072 720 29 72
  E-post:
  Skicka här
 • Linnea Jonze

  Linnea Jonze Sparrings

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  Skicka här

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Linnéa Nilsson

  Linnéa Nilsson

  Avtalsansvarig kontor och förbrukning

  Telefon:
  08 709 55 60
  Mobil:
  072 997 60 54
  E-post:
  Skicka här
 • Lotta Olsson

  Lotta Olsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 29
  Mobil:
  072 539 13 43
  E-post:
  Skicka här
 • Louise Merlander

  Louise Mellander

  Hållbarhetssamordnare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 72
  Mobil:
  072 584 74 68
  E-post:
  Skicka här
 • Madelene Malmstedt

  Madelene Malmstedt

  Avtalsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 94
  Mobil:
  072 997 20 86
  E-post:
  Skicka här
 • Magnus Wallbert

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 66
  Mobil:
  072 584 74 48
  E-post:
  Skicka här
 • Mari Andersson Borgenport

  Mari Andersson Borgenport

  Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 24
  Mobil:
  072 564 79 34
  E-post:
  Skicka här
 • Maria Dahlberg

  Maria Dahlberg

  Produkt- och marknadsansvarig, HR- & chefsstöd

  Telefon:
  08 709 59 17
  Mobil:
  070 299 72 69
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Eklund

  Marie Eklund

  Avtalsansvarig HR, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 38
  Mobil:
  072 884 56 82
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Leifsdotter

  Koordinator, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 75
  Mobil:
  072 720 29 75
  E-post:
  Skicka här
 • Marilouise Berg

  Marilouise Berg

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 93
  Mobil:
  072 997 20 85
  E-post:
  Skicka här
 • Marita Lohmander

  Marita Lohmander

  Kategoriansvarig utbildning och lärande, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 02
  Mobil:
  072 546 15 38
  E-post:
  Skicka här
 • Marta Ivis

  Marta Ivis

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 49
  Mobil:
  072 889 91 70
  E-post:
  Skicka här
 • Martina Weische

  Martina Weische

  Biträdande upphandlingschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 11
  Mobil:
  072 530 15 75
  E-post:
  Skicka här
 • Mattias Arvidsson

  Mattias Arvidsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 92
  Mobil:
  072 997 20 83
  E-post:
  Skicka här
 • Mauritz Canevall

  Mauritz Canevall

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 05
  Mobil:
  076 125 19 23
  E-post:
  Skicka här
 • Mia Friari Söderholm

  Mia Friari Söderholm

  Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 82
  Mobil:
  072 746 88 20
  E-post:
  Skicka här
 • Mårten Nyström Holm

  Mårten Nyström Holm

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 31
  Mobil:
  072 884 56 58
  E-post:
  Skicka här

  Mårten arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövningar.Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena entreprenad, IT-tjänster och konsulttjänster samt projektleder samordnade upphandlingar. Mårten är jurist från Stockholms Universitet med inriktning mot offentlig upphandling och EU-rätt.

 • Niclas Andersson

  Niclas Andersson

  Marknadsansvarig, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 04
  Mobil:
  072 503 73 12
  E-post:
  Skicka här

  Niclas arbetar med upphandling och rådgivning och genomför upphandlingar inom bland annat entreprenad, arkitekt och konsulttjänster inom regelverket för LOU och LUF. Han har mångårig erfarenhet av utredningar och att projektleda och självständigt genomföra olika typer av komplexa upphandlingar. I tillägg har Niclas stor erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete, från både privat- och offentlig sektor.

 • Nina Bökman

  Nina Bökman

  Kommunikationsansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 39
  Mobil:
  073 698 28 28
  E-post:
  Skicka här
 • Nina Lindoff

  Nina Lindoff

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 25
  Mobil:
  072 450 01 49
  E-post:
  Skicka här
 • Olof Molander

  Olof Molander

  Affärsområdeschef Inköpscentralen, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 53
  Mobil:
  076 798 39 92
  E-post:
  Skicka här
 • Peo Bengtsson

  Regionalt inköpsstöd Stockholm, Södermanland, Norrbotten, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 10
  Mobil:
  076 526 90 81
  E-post:
  Skicka här
 • Per Zackrisson

  Per Zackrisson

  Regionalt inköpsstöd Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 11
  Mobil:
  072 503 73 14
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Björkholmen

  Pernilla Björkholmen

  CRM-ansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 12
  Mobil:
  072 539 97 31
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Jönsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 91
  Mobil:
  072 999 24 39
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Viktorsson

  Pernilla Viktorsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 28
  Mobil:
  072 966 19 29
  E-post:
  Skicka här
 • Peter Krantz

  Utvecklingschef, SKL Kommentus

  Telefon:
  Mobil:
  072 724 12 42
  E-post:
  Skicka här
 • Peter Nohrstedt

  Peter Nohrstedt

  Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 07
  Mobil:
  072 546 15 27
  E-post:
  Skicka här
 • Petra Hedén

  Petra Hedén

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 21
  Mobil:
  072 450 01 48
  E-post:
  Skicka här
 • Petter Löfgren

  Koordinator, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 68
  Mobil:
  073 412 77 82
  E-post:
  Skicka här
 • Philip Johansson

  Philip Johansson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 580 79 57
  E-post:
  Skicka här
 • Pia Salmela

  Pia Salmela

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 47
  Mobil:
  072 584 74 42
  E-post:
  Skicka här
 • Rickard Andersson

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  Skicka här

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Rickard Fischbach

  Rikard Fischbach

  Kategoriansvarig programvaror, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 51
  Mobil:
  072 539 97 39
  E-post:
  Skicka här
 • Sandra Fröberg

  Sandra Fröberg

  Ekonomiassistent

  Telefon:
  08 709 55 29
  Mobil:
  072 966 19 49
  E-post:
  Skicka här
 • Sanna Sjölund

  Sanna Sjölund

  Koordinator, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 70 41
  Mobil:
  072 997 20 75
  E-post:
  Skicka här
 • Sara-Li Olovsson

  Sara-Li Olovsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 47
  Mobil:
  072 997 20 64
  E-post:
  Skicka här
 • Sari Bodin

  Sari Bodin

  Regionalt inköpsstöd Västra Götaland, Halland, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  031 701 62 03
  Mobil:
  072 724 32 66
  E-post:
  Skicka här
 • Sofia Hvenström

  Sofia Hvenström

  Kommunikatör

  Telefon:
  08 709 59 78
  Mobil:
  072 889 91 51
  E-post:
  Skicka här
 • Sofie Jakandre

  Sofie Jakandré

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 14
  Mobil:
  072 999 42 77
  E-post:
  Skicka här

  Sofie arbetar med organisationsutveckling, rådgivning och genomför upphandlingar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i många typer av upphandlingar både inom entreprenad och varu- och tjänsteupphandlingar. Hon har bland annat genomfört förhandlade förfaranden på både svenska och engelska. Sofie har erfarenhet av arbete i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till avtalsförvaltning och uppföljning av leverantörer.

  Sofie har också erfarenhet av projektledning, att utveckla inköpsorganisationer, införa kategoribaserat inköp och ta fram inköpsstrategier samt implementering av inköpssystem.

  Sofie har en filosofie magisterexamen i biologi med inriktning mot miljöledning och miljörevision och har en lång erfarenhet från miljö-, avfalls- och energibranschen, där hon bland annat har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom upphandling.

 • Sonya Budak

  Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  Mobil:
  070 458 21 21
  E-post:
  Skicka här

  Utbildningsansvarig, utbildningsadministratör

 • Sophia Klang Törnberg

  Sophia Klang Törnberg

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Stephanie Konac

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  Skicka här

  Stephanie arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och stöd vid överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling. Hon genomför främst varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat läkemedel, konsulttjänster, fastighetstjänster, kommunikationstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

 • Susanne Söderholmen

  Susanne Söderholmen

  Administratör/produktionsansvarig, HR- & chefsstöd

  Telefon:
  08 709 59 74
  Mobil:
  072 720 29 74
  E-post:
  Skicka här
 • Ted Stalte

  Ted Stalte

  Chef strategiska relationer, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 15
  Mobil:
  072 254 59 13
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Eriksson

  Tommy Eriksson

  Kundstöd och produktspecialist, HR- & chefsstöd

  Telefon:
  08 709 59 81
  Mobil:
  070 527 59 81
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Olsson

  Tommy Olsson

  Kategoriansvarig IT-produkter och tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 89
  Mobil:
  072 222 84 54
  E-post:
  Skicka här
 • Torbjörn Gideskog

  Tf chef inköpsservice, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 35
  Mobil:
  072 999 42 54
  E-post:
  Skicka här
 • Torunn Acking

  Torunn Acking

  Kategoriansvarig fordon, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 70
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Tove Munther

  Tove Munthe

  Affärsrådgivare, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  Skicka här

  Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.

 • Ulrika Cox

  Ulrika Cox

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 15
  Mobil:
  073 862 38 01
  E-post:
  Skicka här
 • Victor Funk

  Victor Funk

  Leverantörsombudsman, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 39
  Mobil:
  072 370 41 17
  E-post:
  Skicka här
 • Ylva Bergwall Granqvist

  Ylva Bergvall Granqvist

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 13
  Mobil:
  072 539 97 33
  E-post:
  Skicka här
 • Ylva Svedenmark

  Ylva Svedenmark

  Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 999 42 71
  E-post:
  Skicka här
 • Yvonne Tönnquist

  Yvonne Tonnquist

  Kategoriansvarig välfärdsteknologi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 61
  Mobil:
  072 746 88 28
  E-post:
  Skicka här
 • Åsa Edman

  Åsa Edman

  Chefsjurist, Ledning, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 56
  Mobil:
  072 528 41 36
  E-post:
  Skicka här