Vad är en inköpscentral och vad får den göra?

En inköpscentral lyder under särskilda bestämmelser enligt LOU. Här hittar du information om vad den får och inte får göra.

Centraliserad inköpsverksamhet enligt LOU

SKL Kommentus Inköpscentral bildades 2011 och upphandlar nationella ramavtal och inrättar dynamiska inköpssystem som är avsedda för andra upphandlande myndigheter att använda.

Lagen om offentlig upphandling ger möjlighet för upphandlande myndigheter att anlita inköpscentraler. En inköpscentral är en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av

  • anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter, eller
  • tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster (grossist) eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter (mellanhand).

En inköpscentral ska själv vara upphandlande myndighet i enlighet med LOU:s regler och får inte drivas med vinstsyfte.

Inköpscentralens särskilda verktyg

En upphandlande myndighet kan anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom

  • ett kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,

  • genom ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral, eller

  • genom ramavtal som ingås av en inköpscentral.

Förutsättningarna för att en nämnd i en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund ska kunna överlämna beslutanderätten om en upphandling till en inköpscentral anges i 6 kap. 4-7 §§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar