Så arbetar vi med LOU - Lagen om upphandling

När SKL Kommentus Inköpscentral genomför ramavtalsupphandlingar följer vi upphandlingslagstiftningen, i första hand lagen om offentlig upphandling (LOU). När AffärsConcept agerar ombud åt andra upphandlande myndigheter tillämpar vi även lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Upphandlingslagstiftningen reglerar förfaranden för offentlig upphandling och utgår ifrån EU:s upphandlingsdirektiv. Alla upphandlande myndigheter måste följa de direktiven samt andra applicerbara lagar och regler vid en upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader. Ett av syftena med offentlig upphandling är att få ut mer av varje skattekrona vilket bland annat sker genom EU:s regler om fri rörlighet för varor och tjänster inom EU.

Eftersom vi alltid vill uppnå bästa tänkbara affär för våra kunder arbetar vi aktivt för att i högsta möjliga utsträckning nyttja de verktyg som bestämmelserna i de olika lagarna erbjuder.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar