Upphandlingskonsult

Gustav Blomberg är upphandlingskonsult på AffärsConcept. Här jobbar han med utmanande, roliga och ibland komplicerade uppdrag. Som konsult träffar han också många människor. Alla dessa möten och den respons han får ger honom både glädje och energi i jobbet.

AffärsConcept är vår konsultverksamhet inom offentlig upphandling. Vi ger olika typer av stöd till och åtar oss uppdrag åt myndigheter, organisationer och företag som följer upphandlingslagstiftningen. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. På kontoret i Stockholm hittar vi Gustav Blomberg.

Fler nivåer och möjlighet till specialisering

Det finns tre befattningsnivåer för våra konsulter på AffärsConcept. Alla konsulter har möjlighet att specialisera sig och arbeta mer fokuserat inom ett eller flera områden. Det kan t ex gälla entreprenader, specifika varor eller komplicerade tjänster.

Gustav är senior konsult och tar oftast uppdrag som rör komplicerade tjänster. Han föreläser även på flera av våra externa utbildningar inom offentlig upphandling.

– Det är kombinationen av arbetsuppgifter som jag tycker är attraktivt och som ger mig dynamik i det här jobbet. Arbetsuppgifterna växlar mellan att fördjupa sig i specifika ämnen till att ha kundkontakter och att hålla föreläsningar i offentlig upphandling, säger Gustav.

Utmaningar som upphandlingskonsult

En utmaning som Gustav ser i sitt arbete är att sätta sig in i varje kunds organisationsstyrning och sedan leverera uppdraget utifrån kundens förutsättningar.

– Samtidigt som det är en utmaning så är det också det bästa med mitt arbete. Det är otroligt utvecklande att få lära känna en mängd olika organisationer och deras verksamhetsstrategiska upphandlingsmål, säger Gustav.

Ville jobba mer med människor

Gustav är utbildad jurist och har arbetat på AffärsConcept sedan 2013. Närmast kommer han från Förvaltningsrätten i Stockholm där han hade en notarietjänstgöring. Men Gustav ville arbeta mer med människor än vad han fick göra där. Därför sökte han sig till AffärsConcept, som kunde ge honom den möjligheten.

– Alla dessa möten med människor och den respons jag får ger mig energi! Både när jag jobbar med upphandling för en kund och när jag håller i utbildningar, säger Gustav.