Upphandlare på inköpscentralen

Evelina Emanuelsson arbetar som upphandlare på SKL Kommentus Inköpscentral. Hon började här direkt efter sin examinering till offentlig upphandlare. Ett arbete som hon tycker är fantastiskt roligt och utvecklande.

Verksamheten på SKL Kommentus Inköpscentral är uppdelad i tre enheter: Kategoristyrning, Upphandling och Region. Kategoriansvariga och Upphandlare har tillsammans med den juridiska avdelningen, ett tätt samarbete i syfte att ta fram nya nationella ramavtal.

Vad gör du som upphandlare?

- Jag arbetar fram förfrågningsunderlag, utvärderar anbud och skriver tilldelningsbeslut, säger Evelina Emanuelsson.

Som Upphandlare gäller det att hålla sig uppdaterad. Det kan exempelvis gälla juridiska frågor, att läsa på om domar eller vilka metoder som är mest lämpliga vid utvärdering. Upphandlare behöver också vara kunniga i omvärldsbevakning för att ha koll på hur marknaden ser ut inför kommande upphandlingar.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

- Den största utmaningen jag har är att skaffa mig den spetskompetens som krävs inom de olika projekten som vi arbetar med. Man måste läsa på väldigt mycket om olika branscher och områden. Det kräver mycket tid. Just nu är även den nya lagstiftningen en utmaning säger Evelina.

Evelina tycker att hon jobbar i ett bra team. Alla hjälps åt med omvärldsbevakningen och delar med sig av sina kunskaper till varandra. Ibland besöker de leverantörer för att få mer kunskap om den specifika produkten eller tjänsten.

Vad är bäst med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är kollegorna, vi har väldigt kul tillsammans. Det är högt i tak och det finns en så otroligt stor kompetens hos alla. Mitt arbete är också väldigt utvecklande, då jag lär mig något nytt hela tiden. Det känns också bra att genom vårt arbete kunna bidra med samhällsnytta, säger Evelina.

Från praktik till anställning

När Evelina gick sin 2-åriga KY-utbildning till offentlig upphandlare, valde hon SKL Kommentus Inköpscentral som praktikplats. Efter sin examen sökte hon en ledig tjänst som upphandlare hos Inköpscentralen och fick anställning i juni 2015.

- Jag kände redan från första praktikveckan att det här är en arbetsplats som jag gärna vill jobba på. Här trivs folk och har kul, avslutar Evelina.