Om HR- och mediaverksamheten

Media är den verksamhet som funnit längst i bolaget. Från början erbjöd vi endast tryckta lagar, kollektivavtal, blanketter och böcker. I dag erbjuder vi även digitala tjänster inom arbetsrätt, kompetensförsörjning och rekrytering samt utbildningar inom HR-området.

Vi erbjuder

Genom vårt utbud av produkter och tjänster kan vi bidra till att verksamheter inom kommun, landsting och privata bolag inom offentlig sektor får en enklare vardag i sitt arbete.

Idag är vi det enda företag som fortfarande erbjuder ett så stort urval av tryckta blanketter. Blanketterna är standardiserade, funktionella, kvalitetssäkrade och miljöanpassade. Vi säkerställer innehållet i våra blanketter tillsammans med bland annat Läkemedelsverket, Riksarkivet, Socialstyrelsen, SKL och olika verksamhetsspecifika referensgrupper. Vi erbjuder även böcker med titlar som framförallt vänder sig mot offentlig sektor.

Förutom vår blankettverksamhet tillhandahåller vi också HR-tjänster, både i tryckt format och i digitala verktyg. Vår HR- och chefsguide bygger på de lagar som finns inom arbetsrätten och de kollektivavtal som SKL och Pacta har. Vi har även digitala tjänsterna inom HR-området där vi har ett samarbete med externa leverantörer för att kunna leverera ett bredare utbud.

Från och med 2016 har vi kompletterat vår verksamhet med att erbjuda anpassade utbildningar inom strategisk HR och kompetensförsörjning. Utbildningarna hålls av erfarna och kvalificerade föreläsare inom området.

Våra medarbetare

Våra medarbetare på HR- och media har lång erfarenhet från verksamheten och var och en har specialkompetens inom sitt område.

Historia

Mediaverksamheten är den verksamhet som funnit längst i bolaget. SKL Kommentus grundades redan 1927 och hette till en början Landskommunernas blankett- och bokförlags AB. Kommunförlaget, som bolaget kallades i dagligt tal, förmedlade främst blanketter, litteratur, papper, pennor etc. Genom åren har förlagsverksamheten både förändrats och bytt namn flera gånger. 1987 bytte bolaget namn till Kommentus Gruppen AB och sedan 2009 är vårt namn SKL Kommentus.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar