Avropa nya digitala lösningar

Det utvecklas nu en mängd olika digitala och innovativa lösningar som kan bidra till en smartare välfärd och vi vill underlätta för kommuner och landsting att införskaffa dessa lösningar. En genväg till digitalisering kan till exempel vara att avropa nya tjänster som programvara från vårt befintliga ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst 2016.

Utökade resurser

Vi har nu utökat med resurser för att ge kommuner och regioner extra stöd inför avrop och precisering av krav av nya specifika lösningar från vårt befintliga ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst 2016.

I stora drag innebär det att vi gör ramavtalsleverantörer uppmärksamma på eventuella behov av nya lösningar från kommuner och landsting. Ramavtalsleverantörerna har löpande under avtalstiden, möjlighet att ansluta nya underleverantörer för att möta behoven.

 

Några nya tjänster vi belyst särskilt så här långt är:

  • Taligenkänning, en tjänst som förenklar för handläggare som dokumenterar stora volymer, då denna tjänst dokumenterar när du talar.
  • AI-screening, som kan användas för att i tidig ålder identifiera lässvårigheter eller dyslexsi.

Ny process

Vi arbetar nu fram en process där vi vill förenkla spridning och avrop av dessa tjänster genom:

  • Kvalificering av nya tjänster
  • Avropsstöd för exempelavrop
  • Exempelmallar

Avropsstöd för exempelavrop

SKL Kommentus kan bistå en första upphandlande myndighet för avrop av ovanstående nya tjänster. För att förenkla ytterligare vid spridning av nya tjänster för digitalisering, syftar det utökade avropsstödet för exempelavrop även till att få fram exempelmallar för kommande avrop.

Anmäl ert intresse till avtalsansvarig digitalisering, Madelene Malmstedt, om ni vill ha vårt stöd för avrop av ny tjänst från ramavtalet för programvaror.

För avrop

Kontrollera här om ni är avropsberättigade för detta ramavtal samt kontakta upphandlingsansvarig i din organisation för att göra en avropsanmälan.