Aktiva projekt och forum för nätverkande för kring digitalisering

Digitalisering pågår i stort och smått och överallt, med digitaliseringsstrategier från regeringen och genom nationella handlingsplaner. Ledord för att lyckas med digitalisering är nyfikenhet och samverkan vilket inte kan köpas direkt från hyllan. Oftast innebär det ett behov av att tänka i nya tankebanor och därigenom komma upp med nya idéer om ändrat arbetssätt. Genom forum och nätverkande försöker vi använda digital transformation för att lösa arbetsuppgifter och processer på ett smartare och mer resurseffektivt sätt.

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. För informationsutbyte mellan verksamheter inom offentlig sektor

Läs mer om projektet på Ineras webbplats

Samarbete med statens inköpscentral

Förstudie för ramavtal av Innovationsmäklare genomförs i samverkan mellan SKI och SIC, vid Kammarkollegiet. Skicka epost till Ida Engberg för anmälan av intresse till medverkan i avtalsgrupp.

Läs mer om förstudien hos avropa.se

Beställarnätverk Välfärdsteknologi och Socialtjänst

Vi samarbetar nära SKL och representerade kommuner och landsting i olika forum och beställarnätverk inför eventuella ramavtalsupphandlingar. Nedan hittar du information om pågående arbeten.