Genvägar till digitalisering

Vi arbetar med stort fokus på samverkan och brett nätverkande för att driva på utvecklingen och marknaden, för nya innovativa tjänster, och vill bidra med stor verksamhetsnytta till kommuner, landsting och regioner på deras resa för digitalisering. I samverkan med SKR och Inera strävar vi efter att erbjuda ett grundutbud av ramavtal för avrop av IT och digitala tjänster samt sprida goda exempel på lösningar till hela Sverige.

Här har vi samlat ramavtal och upphandlingar inom flera kategorier för genvägar till avrop av produkter och tjänster för IT och digitalisering.

Samverkan och nätverkande är viktigt för att driva på digitalisering och utveckling av marknaden för nya innovativa tjänster.

Exempel på genvägar för avrop av digitala lösningar via befintligt ramavtal för Programvaror.

Avtalsansvarig Yvonne Tonnquist berättar om digitala trygghetslarm

För att möta utmaningarna inom äldrevården behöver vi arbeta smartare, ett sätt är att digitalisera. Syftet med ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation och göra larmsystemen mer tillförlitliga.

Läs mer om ramavtalet för trygghetslarm och larmmottagning