Ramavtal och upphandling inom digitalisering

Här hittar du våra ramavtal som kan stötta i digitaliseringsarbetet och bli en genväg till digitalisering. Längre ner finner du även våra planerade och pågående upphandlingar inom området.

Befintliga ramavtal

 • Datakommunikation 2014: Ramavtalet består av en ny, prisvärd och säker version av Sjunet
 • E-arkiv 2016: Ramavtalet omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet.
 • E-litteratur 2017: Ramavtalet för e-litteratur innefattar ett brett utbud av e-böcker och e-ljudböcker till bibliotekens egna system.
 • Programvaror och programvaror som molntjänst 2016: Ramavtalet fyller ditt behov av programvara inom ett flertal områden.
 • Trygghetslarm och larmmottagning 2915: Ramavtalet innefattar digitala system som gör det möjligt för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten.
 • Utskriftstjänster 2014: Ramavtalet vänder sig till dig som har behov av att skicka ut brevförsändelser och fakturor, såväl postalt som digitalt. Hela hanteringen samlas hos en leverantör och spar resurser, tid och miljö.

 

 

Pågående upphandlingar

 • Boknings- och bidragslösningar 2017: Ska möjliggöra inköp av it-tjänster som gör det enkelt för privatpersoner, företag och föreningar att boka kommunala lokaler och anläggningar inom kultur och fritid
 • Datakommunikation 2018: Upphandlingens exakta omfattning och utformning kommer att fastställas i förstudien och mer information kommer att uppdateras här efterhand.
 • E-lärande 2019: Mer detaljer om upphandlingens omfattning kommer när förstudien påbörjats och löpande därefter.
 • Programvaror och programvaror som molntjänst 2019: Programvaror är motorn i digitalisering av offentlig sektor. Med kommande avtal ska både traditionella programvarulicenser och innovativa molntjänster kunna avropas.
 • Trygghetslarm och larmmottagning 2019: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna bo kvar hemma utan att tumma på säkerheten, därför upphandlar vi ramavtal för digitala trygghetstjänster.
 • Trygghetsskapande teknik 2018: Målsättningen är att upphandla trygghetsskapande teknik för användning i både särskilt och ordinärt boende. 
 • Utskriftstjänster 2019: Upphandlingen av Utskriftstjänster 2019 har som mål att säkerställa så att behovet av utskriftstjänster och nyttjande av Mina Meddelanden tillgodoses genom ett nytt, aktuellt, relevant och användarvänligt ramavtal. Detta ska göras med digitaliseringens möjligheter som drivkraft.

Ida Engberg om utvecklingen av kategorin Digitalisering

Vi arbetar med stor samverkan och brett nätverkande för att driva på utvecklingen och marknaden för nya, innovativa tjänster. Samverkan kring digitalisering sker dels inom SKL-familjen – SKL, Inera och Kommentus och dels med beställarnätverk och närhet till aktuella verksamheter hos våra kunder.