Avsiktsförklaring – för bättre uppskattning av kontraktsvärde

Planerar din myndighet att använda något av våra ramavtal vill vi att du gör en avsiktsförklaring. Det innebär att du anger att ni tänker använda avtalet, den volym ni avser att nyttja samt när. Vi testar detta förfaringssätt och vill ha dina synpunkter.

Avsiktsförklaring berör kunder/myndigheter som har rätt att använda våra kommande ramavtal. Vi behöver din hjälp med att göra avsiktsförklaring i det fall det är relevant. Det gäller alla kommande upphandlingar.

Tanken med avsiktsförklaring är att få ett säkert underlag för att beräkna ett ramavtals kontraktsvärde.

Funktionen är en test för att se om förfaringssättet fungerar.

Avsiktsförklaring gör du på Mina sidor

Uppgifterna fyller du i på Mina sidor under "avropsberättigade ramavtal". Där finns en "knapp" för avsiktsförklaring intill varje ramavtal.

Skiss avtal och avsiktsförklaring

I avsiktsförklaringen anger du beräknad årligt avropsvolym och en tidsangivelse när det kan bli aktuellt att börja använda ramavtalet.

Avsiktsförklaring ska göras innan en upphandling är annonserad. Därefter stängs funktionen.

Precis som tidigare har myndigheten fortsatt rätt, men inte skyldighet, att tillämpa de ramavtal som följer av upphandlingen. Vid tillämpning av ramavtalet ska ni även fortsatt göra en avropsanmälan.

Underlag för beräkning av kontraktsvärde

Avsiktsförklaring ska ge oss ett säkrare underlag vid beräkning av kontraktsvärde. Vi vill att intresserade leverantörer ska få en relevant uppskattning.

Avsiktsförklaring gäller både när vi gör om tidigare upphandlingar inom samma varu- tjänsteområde (där vi redan har gammal statistik att använda) och inom helt nya områden där värdet ofta är svårt att uppskatta.