Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

Våra ramavtal för barnvaccin A och B löper ut 2018, därför gör vi upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017. På så sätt kan vi säkra vaccintillgången för beställarna utan avbrott.

Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - A upphör juni 2018 och Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - B i december 2018. Vi beräknar ha det nya ramavtalet på plats Q2 2018.

Information 23 feb 2018: Ett anbudsområde i upphandlingen överprövat

En leverantör har ansökt om överprövning hos förvaltningsrätten. Överprövningen rör anbudsområdet för konjugerat pneumokockvaccin.

Enligt leverantören stämmer inte genomförandet av upphandlingen överens med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Leverantören anser bland annat att vi borde tagit hänsyn till fler egenskaper hos de tillgängliga vaccinerna på marknaden då vi utformade krav och utvärderingskriterier. Förvaltningsrättens mål har nummer 3954-18.

Förvaltningsrätten har förelagt oss att svara på ansökan och beslutat att vi inte får ingå avtal för anbudsområdet. Övriga anbudsområden berörs inte.

En process i förvaltningsrätten brukar ta ungefär sex till åtta månader, men vi hoppas givetvis att det ska gå snabbare. När vi har mer information i ärendet delar vi med oss av den.

Om upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

Upphandlingen omfattar

  • konjugerat pneumokockvaccin
  • vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
  • vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib) och Hepatit B (sexvalent vaccin)
  • vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
  • vaccin mot Hepatit B för både barn och vuxna
  • vaccin mot rotavirus

Det pågår även en diskussion om hanteringen av avtal för HPV-vaccin. När beslut är fattat kommer vi informera om detta.

Varför upphandlar vi vaccin?

Tillgången och distributionen av barnvaccin i Sverige behöver säkerställas. Med upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 ser vi till att alla barn som behöver vaccin ska få det.

Tidplan för upphandlingen

Upphandlingen är överprövad, den beräknade avtalsstarten kan därmed komma att justeras.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktperson

Charlotte Dagnäs

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 86
:

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC