Personal protective equipment 2017

Det här är en helt ny upphandling som syftar till att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Både de som hanterar kemikalier i laboratorier samt ambulanssjukvårdare med uppgift att behandla personskador orsakade av farliga ämnen.

Skyddsdräkterna ska bland annat skydda mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN) och kasseras efter användning.

Information januari 2018: Personlig skyddsutrustning 2017 blir Personal protective equipment 2017

Då leverantörsmarknaden för skyddsutrustning är internationell har vi tagit beslutet att annonsera upphandlingen på engelska. Därför ändras också namnet från Personlig skyddsutrustning 2017 till Personal protective equipment 2017. Namnändringen påverkar inte den avropsberättigade kretsen. Samtliga som var avropsberättigade på upphandlingen med svenskt namn blir det även på den engelska.

Om upphandlingen Personal protective equipment 2017

Upphandlingen omfattar skyddsdräkter för användning

  • Inne på sjukhus (hospitalt)
  • Utanför sjukhus, till exempel på skadeplats (prehospitalt)

Dräkterna kommer användas med olika andningsskydd som:

  • Huva och fläkt
  • Skyddsmask

samt vara utrustade med skyddshandskar för engångsbruk och integrerade skoskydd.

Målet är att teckna avtal med en leverantör.

Varför upphandlar vi personlig skyddsutrustning?

Det finns flera orsaker till att vi gör en samordnad upphandling. För närvarande saknas ett nationellt ramavtal för personlig skyddsutrustning, dessutom vill landstingen att alla Sveriges landsting ska ha samma dräkter. Skyddsdräkter är också försedda med bäst före datum där sjukvårdens befintliga produkter snart behöver ersättas. Vidare kräver den ökade hotbilden i samhället ett ramavtal som kan säkerställa både tillgänglighet och kvalitet.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering är nu avslutad. Vi beräknar att ramavtalet ska vara färdigt under Q2 2018.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktperson

Arian Mandegari

Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 55 01
Mobil:
072 746 88 37
:
SKL Kommentus UC