Elenergi 2017

Alla offentliga verksamheter har behov av elenergi i någon form. Elenergi 2017 upphandlas som ett dynamiskt inköpssystem - DIS - och präglas därmed av flexibilitet, enkelhet och snabbhet. Du får flera valmöjligheter när det gäller prismodeller, miljöalternativ och kontraktslängd. Vid önskemål gör vi dessutom ditt avrop i DIS, därefter tar det ungefär två veckor till färdigt avtal.

Elenergi 2017 kommer att ersätta ramavtalet Elenergi 2016 som löper ut september 2020. Specifikt för upphandlingen är att vi gör den som dynamiskt inköpssystem (DIS). Läs mer om DIS här.

Om upphandlingen Elenergi 2017

Upphandlingen består av likartad omfattning och inriktning som nuvarande avtal.

Fysisk leverans av elenergi

  • Svensk elmix
  • El från förnybara energikällor
  • Bra miljöval/motsvarande

Prissättning

Möjlighet till prissäkring genom ett antal prismodeller, eller en kombination av dessa.

För våra befintliga elavtal gör vi förnyad konkurrensutsättning till de kunder som efterfrågar detta. Elenergi 2017 kommer tillhanda samma tjänst i DIS.

Varför upphandlar vi elenergi som DIS?

Vi vill erbjuda ett ramavtal på elenergi som möter våra kunders behov och önskemål på prismodeller, kontraktslängd och bekymmersfri avtalsförvaltning. Genom att göra Elenergi 2017 som ett färdigupphandlat DIS öppnar vi upp för konkurrens som ger låga leverantörsarvoden, flexibla prismodeller och valfria kontraktslängder. Vi följer också upp att du betalar överenskommet arvode samt säkerställer att priserna är marknadsmässiga.

Var med och påverka

Genom att delta i vår avtalsgrupp har du tillfälle att påverka krav och inriktning i upphandlingen. Avtalsgruppens arbete kommer huvudsakligen att ske under mars 2018. Vi planerar ha möten och avstämningar via Skype, så gruppmedlemmarna inte behöver resa för att delta. Anmäl dig till höger.

Tidplan för upphandlingen

Annonsering beräknas till maj 2018 och då kan leverantörerna ansöka till DIS:et. Efter minst 30 dagar kan beställarna börja avropa i systemet.

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: Teknik- och energi

Tipsa en vän

Kontaktperson

Evelina Emanuelsson

Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 88
:

Avtalsgrupp

Anmäl dig till avtalsgruppen genom att fylla i och skicka in vårt formulär för intresseanmälan. Anmälan är öppen för avropsberättigade myndigheter/enheter.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC