Artiklar om Ombudsavtal inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • Antagna utförare

 • HVB vuxna med missbruk 2016

  HVB vuxna med missbruk 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling. De 77 svenska kommuner som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen är ramavtalspart.

 • Konsulentstödd familjehemsvård 2016

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling. De 68 svenska kommuner som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen är ramavtalspart.

 • Ramavtalsvillkor

 • Placeringsavtal

 • Deltagande kommuner

 • HVB Barn och unga 2017

  Det här är en ombudsupphandling som omfattar HVB-hem för barn och unga med olika behov av externa akut-, behandlings- och utredningsplaceringar. Vi kommer skicka ut en inbjudan till kommunerna om att delta i upphandlingen under februari 2018. Då upphandlingen genomförs som ombud blir de deltagande kommunerna avtalspart.

 • Stödboende 2017

  Det här är en ombudsupphandling som omfattar placeringar i stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Vi kommer skicka ut en inbjudan till kommunerna om att delta i upphandlingen under februari 2018. De kommuner som anmäler sig blir ramavtalspart.

 • Våra ramavtal och kategorier

  Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier enligt nedan. Inom varje kategori är fem avtal synliga. Vill du se fler väljer du "Visa alla ramavtal".