Artiklar om Ombudsavtal inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • Antagna utförare

 • Konsulentstödd familjehemsvård 2016

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling. De 68 svenska kommuner som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen är ramavtalspart.

 • HVB vuxna med missbruk 2016

  HVB vuxna med missbruk 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling. De 77 svenska kommuner som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen är ramavtalspart.

 • Ramavtalsvillkor

 • Stödboende 2017

  Det här är en upphandling som omfattar placeringar i stödboenden för personer i åldern 16-20 år. Upphandlingen genomförs i eget namn och de kommuner som vill delta i upphandlingen behöver göra en föranmälan.

 • HVB Barn och unga 2017

  Det här är en upphandling som omfattar HVB-hem för externa placeringar av barn och unga med olika behov av akut-, behandlings- och utredningsplacering. Upphandlingen genomförs i eget namn och de kommuner som vill delta i upphandlingen behöver göra en föranmälan.

 • Placeringsavtal

 • Deltagande kommuner

 • Våra ramavtal och kategorier

  Våra ramavtal ska förenkla inköpen av varor och tjänster till din verksamhet. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner, landsting och regioner och lyssnar på deras behov. Ramavtalen är uppdelade i kategorier enligt nedan. Inom varje kategori är fem avtal synliga. Vill du se fler väljer du "Visa alla ramavtal".