Artiklar om Hållbarhet inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • Revisionsrapporterna är värdefulla i mitt arbete

  Genom Hållbarhetskollen får användare hjälp med en effektiv uppföljning av kommunens sociala och etiska krav i sina avtal. Huddinge kommun och Örebro kommun är två användare som uppskattar att tjänsten finns. Särskilt värdefullt är revisionsrapporterna säger Astrid Stockenberg i Huddinge.

 • Bojkott hjälper inte migrantarbetarna i Thailand

  Att bojkotta kycklingindustrin i Thailand hjälper inte migrantarbetarna i deras dåliga arbetsförhållanden. Snarare tvärtom. Istället ska vi, tillsammans och i dialog med leverantörerna, verka för att förbättra situationen för dem.

 • Vi åker på vårturné!

  Under våren håller vi seminarier under temat hållbarhet på fyra olika ställen i Sverige.

 • Hur går en revision till?

  I tjänsten ingår att vi kontrollerar sociala, etiska och andra hållbarhetskrav som ställts i myndigheters upphandlingar. En sådan revision kan ta olika lång tid att genomföra, beroende på om det finns avvikelser eller inte. Revisionsrapporterna blir tillgängliga för alla som medverkar i Hållbarhetskollen.

 • Kommuner och landsting når regeringsmål 100 år försent

  I samband med att Miljöfordon Syd tillsamans med Bisnode presenterar resultatet av "Miljödiagnos 2015" slår man fast att regeringens mål om fossilt bränsleoberoende nås först 2130.

 • EU-projekt till Norrbotten för mer miljöanpassad upphandling

  GreenS är ett Horizon2020-projekt finansierat av EUs forsknings- och innovationsprogram med partners i åtta länder; Sverige, Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern. Projektet startade juni 2015 och avslutas i maj 2018.

 • Fokus på miljö i ny möbelupphandling

  Möbelavtalet är ett av de mest använda i SKI:s basportfölj. Det befintliga Möbler 2013 löper till sommaren 2018, vilket innebär att en ny upphandling pågår. Möbler 2017 drivs med ett utpräglat miljö- och hållbarhetstänk gällande produkter och tillverkning.

 • System för uppföljandekontroller har utvecklats

  Processen i vårt system med uppföljandekontroller av etiska och sociala krav har under hösten utvecklats. Nytt är att vi nu inleder kontrollerna med en kontorsrevision på leverantörens huvudkontor. Under hösten har vi också fått fler kommuner som deltar i systemet. Vi önskar dem varmt välkomna.

 • Hållbart samhälle vann i Almedalen

  Inför hösten kastar vi en blick i backspegeln och reflekterar kort över Almedalsveckan i somras.

 • Uppföljning av kemikaliekrav på vårt ramavtal Lekmaterial 2013

 • Stort intresse för kommande Hållbarhetsdagar

  Hur blir våra affärer mer hållbara? - en viktig fråga som bygger på en god planering där uppföljningsarbetet ofta är det mest underskattade momentet. För hur bra än kraven på hållbarhet är i förfrågningsunderlag och ramavtal kommer graden av hållbarhet slutligen att avgöras i hur väl leverantörer och beställare följer upp de krav som ställts. Det är också temat för våra fyra SKL Kommentus-dagar i vår.

 • Sociala krav har följts upp för persondatorer

  Stockholms läns landsting har följt upp de sociala krav som ställs i deras avtal med leverantören Atea om persondatorer. Liknande krav har även vi på SKL Kommentus inköpscentral i vårt ramavtal Arbetsplatser, klienter och surfplattor. Landstingets arbete påbörjades i februari 2015 efter att de fått kännedom om missförhållanden i fabriker i Kina.

 • Medlemskap inspirerar våra hållbara upphandlingar

  SKL Kommentus, med Peter Nohrstedt och Olof Molander, har blivit invald för ännu en treårsperiod som medlem i den rådgivande kommittén inom FN:s program för hållbar upphandling. Insynen i hur man gör på andra håll i världen blir till stor nytta i vårt dagliga arbete.

 • Hållbar upphandling

  SKL Kommentus arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågorna framåt. Vi på inköpscentralen strävar alltid efter att minska negativa effekter på miljö, hälsa och arbetsvillkor i våra upphandlingar. Vi följer även upp om kraven efterlevs under avtalstid.

 • Hållbarhetskollen

  Alla människor har rätt till bra arbetsförhållanden. Men vi vet idag att det finns människor som utnyttjas och far illa i sitt arbete. Ofta handlar det om slavliknande anställningsförhållanden, barnarbete och avsaknad av säkerhetsutrustning. Därför är det viktigt att vi ställer sociala och etiska krav på upphandlade leverantörer. Vi behöver också följa upp för att se att kraven efterföljs.

 • Uppförandekod för leverantörer

  Vi tar ansvar för att främja en hållbar utveckling och vill verka för att de varor och tjänster som våra kunder köper är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. SKL Kommentus har därför tagit fram en uppförandekod för leverantörer som används i våra ramavtal.

 • Kyckling från världens kök – reserapport från Bangkok

  Peter Norstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus och Pauline Göthberg, nationell samordnare för landstingens och regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling, har skrivit en reserapport som sammanfattar de möten som gjordes vid ett studiebesök i Thailand i januari 2017.