Ramavtalsområde

Konsulentstödd familjehemsvård 2016

Upphandlingen Konsulentstödd familjehemsvård 2016 har genomförts av oss som en ombudsupphandling för de 68 kommuner runtom i Sverige som i förväg anmält sitt deltagande i upphandlingen och är ramavtalspart.

Upphandlingen omfattar:

Konsulentstödd familjehemsvård inom fem olika delområden med handledning och annat stöd till

  • Del A: Familjehem för barn och unga 0-17 år
  • Del B: Familjehem i kombination med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år
  • Del C: Familjehem för vuxna med missbruk/beroende
  • Del D: Jourhem för barn och unga 0-17 år
  • Del E: Handledning och stöd till familjehem i kommunens egen regi

Ta hjälp av underlagen

Vi har tagit fram mallar och dokument som stöd för dig som ska använda ramavtalet. Dessa underlag finns under rubrikerna Antagna utförare, Placeringsavtal och Ramavtalsvillkor till höger.

Antagna utförare

Listor över vilka utförare som antagits inom respektive delområde. Vill du få tillgång till varje utförares anbud kan du kontakta din kommun.

Vi arbetar med att ta fram en avtalsdatabas där du vid placering kan söka fram de utförare som matchar individens unika behov. I databasen, som blir klar under hösten 2017, kommer du även kunna läsa mer om varje utförare.

Placeringsavtal

Mallar som underlättar vid placeringstillfället. Observera att det är olika placeringsavtal för de olika delområdena.

Ramavtalsvillkor

Innehåller information om vilka krav som ställts i upphandlingen.

Vilka kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på detta avtal ramavtal måste din myndighet

  • Först betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor Mer information om serviceavgiften
  • Anmält sitt deltagande för det här avtalet före annonsering, en så kallad avropsanmälan

Se vilka kommuner som är avropsberättigade här.(Excel-dokument-dokument, 56 kB, nytt fönster)

Ytterligare stöd

Har du frågor eller behov av ytterligare stöd kontakta oss. Kontaktuppgifter finns högst upp på sidan.

Avtalstid

Avtalet löper till 2019-09-14.

Tipsa en vän

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig sociala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Placeringsavtal

Använd placeringsmallarna
SKL Kommentus UC