SKL Kommentus tidning

Vår tryckta tidning SKL Kommentus Just Nu handlade om offentlig upphandling. Nummer 4/2016 var det sista numret av tidningen. Ett antal nummer finns för nedladdning i digitalt format nedan.

Tidningen speglar aktuella händelser hos oss på SKL Kommentus. Det kan vara rättsfall där vi analyserar konsekvenser, satsningar med våra partners inom HR, blanketter och böcker, nedslag i verksamheter där våra ramavtal gör nytta eller kundreportage där vår konsultverksamhet bidrar till lösningar som ger mer verksamhet för skattekronorna. Trevlig läsning!

Nr 4/2016: "Hela sektorn har mycket kvar att göra inom e-hälsa"


December 2016: Det säger Anders Henriksson, landstingsråd i Kalmar i en intervju med Kommentus. För övrigt kan du bl a läsa om poängen med kategoristyrning, om ramavtal på banktjänster samt om robotdoktorn Dr Pepper som tar emot patienter på en vårdcentral i Kista.
SKL Kommentus Just Nu - nr 4/2016

Nr 3/2016: "De nya ramavtalen för bostäder är välkomna"

Oktober 2016: Det säger bostadsministern Peter Eriksson i en intervju med Kommentus. Fastighet och teknik har fokus i det här numret. Du kan läsa om ramavtal som ger lägre byggkostnader, om klimatsmarta hem och hur arkitekter upphandlas till prestigefyllda renoveringar.
SKL Kommentus Just nu - nr 3/2016>>

Nr 2/2016: "Vi ska inte nöja oss med genomsnittlig upphandling"

Juni 2016: Det säger Kristina Jonäng som är regionråd i Västra Götaland. I det här numret ligger fokus på hållbar upphandling. Här kan du bland annat läsa hur Luleå arbetar kring hållbarhetsfrågor i kommunen eller hur Västra Götaland visar hållbara resultat i sina upphandlingar.
SKL Kommentus Just nu - nr 2/2016 >>

Nr 1/2016: Ramavtalens bidrag till god hälsa, omsorg och trygghet

Omslagsbild till tabloid nr 4Mars 2016: Hälsa, omsorg och trygghet är temat för det här numret. Vår vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell skriver om hur vi säkrar tillgången av vacciner. Här berättar vi också om ramavtalet som gör att alla barn kan leka på samma vilkor och om våra tre nya ramavtal inom Socialtjänsten.
SKL Kommentus Just nu - nr 1/2016 >>

Nr 3: Upphandling av tjänster en strategisk fråga

Omslagsbild till tabloid nr 3November 2015: Temat för den här upplagan är tjänster. Några av de avtalsområden som SKL Kommentus Inköpscentral arbetar med finns beskrivna, så som ramavtalen för HVB-hem, bemanningstjänster och postförmedling. Du kan också läsa om Skatteverkets motivering till att anlita AffärsConcept för upphandlingsjuridisk kompetens.
SKL Kommentus Just nu - nr 3 >>

Nr 2: Nytt ramavtal klart i höst för säkra trygghetslarm

Omslagsbild till tabloid nr 2Augusti 2015: I det här numret berättar bland annat Anna Larsson från inköpscentralen om det nya ramavtalet för trygghetslarm. Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping, menar att nationella ramavtal är en viktig del i kommunens upphandlingsstrategi. Här finns också en krönika om hållbarhetsarbete skriven av Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.
SKL Kommentus Just nu - nr 2 >>

Nr 1: Digitalt lärande ger större möjlighet

Omslagsbild till tabloid nr 1Maj 2015: Temat för det här numret är lärande. Ett område som inte bara handlar om skolan utan också om utvecklingen i arbetslivet. Här kan du läsa om att digitalt lärande ger möjligheter som papper saknar, om ett nytt läromedel för flerspråkiga skolor eller att upphandling under gränsen för direktupphandling kan vara otillåten.
SKL Kommentus Just nu - nr 1 >>