Mina förmåner

En ny digital tjänst, en portal som effektivt synliggör offentlig sektors förmåner i kollektivavtalen. Mina förmåner bidrar till att trygga kompetensförsörjningen och uppfylla målen som attraktiv arbetsgivare.

Mina förmåner - ett samarbete mellan SKR och SKL Kommentus HR- & chefsstöd

Bakgrunden är önskemål som inkommit till SKR från många medlemmar som grundar sig i den ständiga debatten kring de låga lönerna inom sektorn, vilket inte ger en korrekt och rättvis bild. Utöver lön finns det mycket attraktiva förmåner som behöver lyftas fram. Genom att SKR och SKL Kommentus tar fram detta i samverkan, skapar vi en produkt som ger mesta möjliga värde till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vi hjälps åt att bygga ett starkare arbetsgivarvarumärke, bli en attraktivare arbetsgivare och att kunna erbjuda mervärde till medarbetarna.

Ge blivande och nuvarande medarbetare lättillgänglig information om vilka förmåner man har som anställd genom kollektivavtalen samt de förmåner som erbjuds medarbetare lokalt.
- önskemål från SKRs medlemmar

Säkrar kompetensförsörjningen

Gemensam utveckling och förvaltning är mer kostnadseffektivt än att varje organisation ska göra samma sak när behoven är likvärdiga. Här kan vi genom samskapande upprätthålla kvalitetssäkrad information om förmånerna i kollektivavtalen och hitta effektiviserade arbetssätt som sparar både tid och pengar.

Portalen Mina förmåner bidrar till att säkra kompetensförsörjningen inom offentlig sektor och är ett stöd i försörjningsprocessen för att attrahera, rekrytera och behålla personal.

Portalen Mina förmåner hjälper er att bli en attraktivare arbetsgivare

Genom att tillhandahålla, synliggöra och leverera era förmånserbjudande på ett sätt som är tydligt att förstå och som bidrar till att kunna göra kloka val. Dessutom får ni tillgång till enkla verktyg som effektiviserar ert arbete och bidrar till kostnadsbesparingar. Förmånsportalen synliggör värdet på hela ersättningspaketet – inklusive pension, försäkring, sociala avgifter och andra förmåner.

Lättillgängligt och tydligt

På ett lättillgängligt och tydligt sätt synliggörs vilka förmåner som erbjuds anställda inom kommunal- respektive regionsverksamhet. Utformningen och innehållet anpassas efter er grafiska profil och er organisations behov. Kvalitetssäkrad information om förmånerna i kollektivavtalen uppdateras centralt av SKL Kommentus och kvalitetssäkras av SKR. Ni kommer själva kunna lägga till lokala förmåner enkelt. Innehållet i Mina förmåner kommer att paketeras efter era individuella behov och går att anpassa efter tid om ytterligare behov uppstår.