Nya Lönelänken, vad är nytt?

Här beskriver vi mer ingående den utveckling och de förbättringar som är gjorda i nya Lönelänken.

Användarvänlighet

Stort fokus har lagts på användarvänlighet, det ska vara enkelt för dig som användare att förstå och arbeta i verktyget. Det är enklare att läsa in eget data, mallen för inläsning av eget data är mer dynamisk och användarvänlig både i sättet informationen läses in och hur eventuella felmeddelanden kommuniceras till dig som användare.

Egna rapporter

Möjlighet att bygga egna rapporter. Det kommer, som tidigare i Lönelänken, finnas ett flertal ”fasta” rapporter som är färdigbyggda åt dig som användare. Men nu kan användaren, om du har behörighet för det, själv bygga egna rapporter utifall de fasta rapporterna inte täcker det som efterfrågas eller om som som användare helt enkelt vill ”laborera” själv. De fasta rapporterna är betydligt mer genomarbetade än tidigare version av Lönelänken.

Interaktiv visualisering

Du har möjlighet att interagera med statistiken/datan på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Du kan nu interaktivt markera delar av datan och gå ner på en detaljnivå i statistiken som tidigare inte varit tillgängligt. Det finns ett betydligt större utbud av olika sätt att visualisera data på i form av till exempel stapel, cirkel, linjediagaram och mycket mer.

Administration

Nu finns det en administrationsportal. Här kan du se vilka i din organisation som har abonnemang i Lönelänken. Det är även i denna administrationsportal som användaren, med rätt behörighet, laddar upp eget data samt dela data med andra arbetsgivare.